Siirry suoraan sisältöön

Tuotantotekniikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: 5041102-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Lasse Mikkola

Ryhmät

 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21
 • 08.01.2024 09:00 - 11:00, Tuotantotekniikka 5041102-3006
 • 18.01.2024 16:00 - 18:00, Tuotantotekniikka 5041102-3006
 • 25.01.2024 16:00 - 18:00, Tuotantotekniikka 5041102-3006
 • 25.01.2024 18:00 - 20:00, Tuotantotekniikka 5041102-3006
 • 12.02.2024 16:00 - 18:00, Tuotantotekniikka 5041102-3006
 • 29.02.2024 16:00 - 18:00, Tuotantotekniikka 5041102-3006
 • 21.03.2024 18:00 - 20:00, Tuotantotekniikka 5041102-3006

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy rakennustyömaan tyypillisten tehtävien tuotantotekniikkaan sekä tuntee tavallisimmat työmenetelmät ja niiden taloudellisuuden, turvallisuuden ja laadun eri vaiheissa

Sisältö

Sisältö:
- tuotantotekniikka
- työmaan perustaminen
- maanrakennus
- perustukset
- runkorakenteet vaatimuksineen
- elementit, asennustyöt ja asennustyösuunnitelmat
- vesikatto
- muuraus
- LVISA
- sisätyövaiheet
- pintarakenteet
- tuotantomenetelmien perusteet
- paikalla rakentaminen
- osa- ja täyselementtitekniikka
- tuoteosakauppa

Oppimateriaalit

Suomeksi
Opettaja laittaa aineiston ITS-leaningiin
Asioita voi täydentää ammattilehdistä, RT-korteista

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Tentti opetuksen viimeisellä kerralla
- Uusintatentti mahdollisuus 2 kertaa, korottaminen 1 kerta
- Opiskelija ilmoittautuu uusintaan opettajalle sähköpostilla. Uusinnat erikseen sovittaessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Kurssi arvioidaan tentin ja mahdollisten harjoitustöiden perusteella.
- Tentti ja harjoitustyöt ovat pakollisia arvosanan saamiseen.
- Tentin osuus arvosanasta = 85% ja harjoitustyön osuus 15%

Sisällön jaksotus

Suomeksi
- rakennustyömaan tyypillisimmät tuotantotekniikat
- rakennustyömaan tavallisimmat työmenetelmät
- työmaan taloudellisuuden, turvallisuuden ja laadun huomioiminen työmenetelmien kautta
- työmaan perustaminen, maanrakennus, perustukset
- runkorakenteet, elementtiasennukset, asennussuunnitelmat
- vesikatot, muuraus
- lvisa, sisätyövaiheet, pintarakenteet
- tuotantomenetelmien perusteet, paikalla rakentaminen, elementti- ja moduulirakentaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentissä on 6 teoriakysymystä, joiden jokaisen pistearvo on 5 pistettä
30 - 27 pistettä = 5
26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä = 1
Alle 8 pistettä on hylätty
Uusintatentti mahdollisuuksia 2 kertaa erikseen sovittaessa, Opiskelija ilmoittautuu sähköpostilla
opettajalle.

Hylätty (0)

Suomeksi
- Alle 8 pisteen tentti suoritus on hylätty.
- Jos kurssilla on harjoitustehtäviä myös ne pitää olla hyväksytysti suoritettuna.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Tentin pisteiden määrä 8 - 17,5
- Harjoitustehtävät hyväksytysti suoritettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Tentin pisteiden määrä 18 - 26,5
- Harjoitustyöt hyväksytysti palautettuna

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Tentin pisteiden määrä 27 - 30
- Harjoitustyö tehtäväannon mukaisesti tehtynä.