Siirry suoraan sisältöön

Fysiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5041188-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Suvi Aittapelto

Ryhmät

 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23B
  PRAKIS23B
 • 10.01.2024 13:30 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 11.01.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015
 • 17.01.2024 13:30 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 18.01.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015
 • 24.01.2024 13:30 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 25.01.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015
 • 31.01.2024 13:30 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 01.02.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015
 • 07.02.2024 13:30 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 08.02.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015
 • 14.02.2024 13:30 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 15.02.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015
 • 28.02.2024 13:30 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 29.02.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015
 • 06.03.2024 13:30 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 07.03.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015
 • 13.03.2024 13:30 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 14.03.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015
 • 20.03.2024 13:30 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 21.03.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015
 • 27.03.2024 13:30 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 28.03.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015
 • 02.04.2024 14:00 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 04.04.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015
 • 10.04.2024 13:30 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 11.04.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015
 • 17.04.2024 13:30 - 15:30, Fysiikka 5041188-3014
 • 18.04.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 5041188-3013, -3014, -3015

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat perustiedot fysikaalisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja taidot yksinkertaisten ongelmien ratkaisuun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa käyttää SI-järjestelmän yksiköitä laskutoimituksissa ja tehdä yksikkömuunnoksia
• osaa tulkita erilaisissa koordinaatistoissa olevia kuvaajia
• osaa käyttää vektoreita voimien kuvaamiseen
• tunnistaa ja osaa mallintaa erilaisissa tilanteissa vallitsevia voimavaikutuksia ja osaa selvittää niiden seurauksia mekaniikan liikeyhtälöiden avulla
• osaa tehdä selkoa mekaanisen työn, energian ja tehon käsitteistä ja oppii soveltamaan energian säilymisen periaatetta
• tuntee lämpöopin peruskäsitteet
• tunnistaa lämmön yhdeksi energian ilmenemismuodoista ja osaa analysoida yksinkertaisia systeemejä
• osaa tehdä selkoa sähköopin peruskäsitteistä ja osaa käsitellä laskennallisesti yksinkertaisia virtapiirejä
• osaa tehdä selkoa mekaanisen aaltoliikkeen keskeisistä ominaisuuksista
• osaa ratkaista kurssilla käsiteltyjen suureiden välisiä suureyhtälöitä sekä tulkita niiden tuloksia ja suureiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia

Sisältö

• suureet ja yksiköt
• kinematiikka
• dynamiikka
• työ, teho ja energia
• paine
• lämpötila ja sen muuttuminen
• lämpöenergia ja sen siirtyminen
• ilmankosteus
• sähkö
• mekaaninen aaltoliike
• äänioppi
• sähkö
• mekaaninen aaltoliike
• äänioppi

Arviointiasteikko

H-5