Siirry suoraan sisältöön

Statiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: 5041190-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Harri Viljamaa

Ryhmät

 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23A
  PRAKIS23A
 • 11.09.2023 10:00 - 12:00, Statiikka 5041190-3014, 3015, 3016
 • 18.09.2023 10:00 - 12:00, Statiikka 5041190-3014, 3015, 3016
 • 22.09.2023 13:00 - 14:00, Statiikka 5041190-3014
 • 26.09.2023 10:00 - 12:00, Statiikka 5041190-3014, 3015, 3016
 • 29.09.2023 13:00 - 14:00, Statiikka 5041190-3014
 • 02.10.2023 10:00 - 12:00, Statiikka 5041190-3014, 3015, 3016
 • 06.10.2023 13:00 - 14:00, Statiikka 5041190-3014
 • 09.10.2023 10:00 - 12:00, Statiikka 5041190-3014, 3015, 3016
 • 13.10.2023 13:00 - 14:00, Statiikka 5041190-3014
 • 23.10.2023 10:00 - 12:00, Statiikka 5041190-3014, 3015, 3016
 • 27.10.2023 13:00 - 14:00, Statiikka 5041190-3014
 • 30.10.2023 10:00 - 12:00, Statiikka 5041190-3014, 3015, 3016
 • 03.11.2023 13:00 - 14:00, Statiikka 5041190-3014
 • 06.11.2023 10:00 - 12:00, Statiikka 5041190-3014, 3015, 3016
 • 10.11.2023 13:00 - 14:00, Statiikka 5041190-3014
 • 17.11.2023 13:00 - 14:00, Statiikka 5041190-3014
 • 20.11.2023 10:00 - 12:00, Statiikka 5041190-3014, 3015, 3016
 • 24.11.2023 13:00 - 14:00, Statiikka 5041190-3014
 • 27.11.2023 10:00 - 12:00, Statiikan kertauslaskuharjoitus
 • 01.12.2023 12:00 - 16:00, Statiikka 5041190-3014

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää statiikan peruskäsitteet, hallitsee rakenteeseen vaikuttavan voimasysteemin pelkistämisen resultantiksi ja rakenteiden tasapainotarkastelut sekä osaa ratkaista yksinkertaisten sauvarakenteiden rasitusjakaumat.

Sisältö

Statiikan peruskäsitteet.
Partikkelin voimasysteemin yhdistäminen graafisesti ja komponenttien avulla laskemalla.
Partikkelin tasapainotarkastelu graafisesti ja komponenttien avulla: Sauva- ja köysirakenteet,
vinolla pinnalla oleva kappale, useamman vapaakappalekuvan käyttö tasapainotehtävässä.
Jäykän kappaleen mekaniikan perusteiden ymmärtäminen: Voiman siirtolaki, sisäiset ja
ulkoiset voimat. Voiman momentti pisteen suhteen. Voimapari. Voiman yhdensuuntaissiirto.
Jäykän kappaleen statiikan hallinta: Voimasysteemin yhdistäminen. Kappaleen tasapainoehdot.
Rakenteiden tukireaktioiden laskenta. Kaatumistarkastelut.
Sauvarakenteiden rasituslaskennan perusteiden hallinta: Rasituslajit. Yksinkertaisten sauvarakenteiden
rasituskuviot: Normaalivoima, leikkausvoima, taivutusmomentti.
Vääntörasitus ja vääntörasituskuviot.
Rakenteiden 3 -ulotteinen tarkastelu: Partikkeliin kohdistuvan voimasysteemin yhdistäminen. Partikkelin
tasapaino. Kappaleen voimasysteemin yhdistäminen. Kappaleen tasapaino.

Arviointiasteikko

H-5