Siirry suoraan sisältöön

Korjaustyön suunnittelu ja toteutus (6 op)

Toteutuksen tunnus: 5041245-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 50

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Lasse Mikkola

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)

Ryhmät

 • KORS20
  KORS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.
 • 05.09.2023 12:00 - 15:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 07.09.2023 08:00 - 11:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 12.09.2023 12:00 - 14:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 14.09.2023 08:00 - 11:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 19.09.2023 12:00 - 14:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 21.09.2023 08:00 - 11:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 28.09.2023 08:00 - 11:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 03.10.2023 12:00 - 14:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 05.10.2023 08:00 - 11:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 10.10.2023 12:00 - 15:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 12.10.2023 08:00 - 11:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 24.10.2023 12:00 - 14:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 31.10.2023 12:00 - 14:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 02.11.2023 08:00 - 10:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 09.11.2023 08:00 - 11:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 16.11.2023 08:00 - 11:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 21.11.2023 12:00 - 15:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 23.11.2023 08:00 - 11:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 28.11.2023 12:00 - 15:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 30.11.2023 08:00 - 11:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 05.12.2023 12:00 - 15:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 07.12.2023 08:00 - 11:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 12.12.2023 12:00 - 15:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005
 • 14.12.2023 08:00 - 11:00, Korjaustyön suunnittelu ja toteutus 5041245-3005

Tavoitteet

Opiskelija tuntee korjausrakentamisen riskit ja haasteet verrattuna uudisrakentamiseen ja osaa varautua näihin niin tuotantotehokkuuden, terveellisyyden kuin turvallisuuden näkökulmista.

Sisältö

Opiskelija tuntee korjausrakentamisen riskit ja haasteet verrattuna uudisrakentamiseen ja osaa varautua näihin niin tuotannon taloudellisuuden, terveellisyyden kuin turvallisuuden näkökulmista. Erityisesti urakoitsijan näkökulmasta opiskelija perehtyy tarjousten tekoon, urakkaneuvotteluihin, erilaisiin sopimuksiin ja velvoitteisiin. Hän ymmärtää työmaan perustamisen vaiheet ja hallitsee korjaustyön aikataulun, kustannukset ja laadunhallinnan.

Oppimateriaalit

- opettaja laittaa aineiston its learningiin
- jos haluaa täydentää tietoja, alan ammattilehdet, Korjaus Ratu ja Ryl

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Korjaustyön suunnittelun ja toteutuksen tentti marraskuun lopussa
- Tentti perinteisesti paperisena
- 6 kysymystä tentissä, jokaisen kysymyksen pistemäärä 5, eli max pisteet 30
- hylätyn tentin pistemäärä, jos on alle 8 pistettä

Kansainvälisyys

- Kurssiin kuuluu tentin ja harjoitustyön hyväksytty suorittaminen
- suurin osa tunneista lähiopetuksella koululla
- joitakin tunteja voidaan käydä Teams kautta, erikseen sovittaessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Kurssiin kuuluu tentin ja harjoitustyön hyväksytty suorittaminen
- suurin osa tunneista lähiopetuksella koululla
- joitakin tunteja voidaan käydä Teams kautta, erikseen sovittaessa
- tenttiin voi osallistua vain, jos on palauttanut hyväksytyn harjoitustyön

Sisällön jaksotus

- korjaustyömaan perustaminen, lupa-asiat
- linjaremontin toteutus ja haasteet
- asuinkerrostalon julkisivuremontit
- vesikattomuutokset ja teltalla suojaus
- energiaremontit ja ikkunoiden vaihdot
- julkisivuremontit, parvekekorjaukset
- ihmisten huomioiminen korjauksissa (taloyhtiöt, liiketilat, kaupat)
- korjauskohteeseen soveltuvat urakkamuodot ja toteutustavat
- korjauskohteen tarkastukset, viranomaisasiat
- purku, kierrätys, uusiokäyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- tentin osuus 85 % arvosanasta
- hyväksytyn harjoitustyön osuus 15 % arvosanasta

Hylätty (0)

- jos tentin arvosana on alle 8 pistettä
- jos harjoitustyö on tekemättä tai hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- jos tentin pisteet on 13 - 17,5 = 2
- jos tentin pisteet on 8 - 12,5 = 1
- harjoitustyö on hyväksytysti tehty, ei plagioitu

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- jos tentin pisteet on 23 - 26,5 = 4
- jos tentin pisteet on 18 - 22,5 = 3
- harjoitustyö on huolella tehty, ei plagioitu

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- jos tentin pisteet ovat 27 - 30
- harjoitustyö on tehty huolella, pohdittu, kuvia ja ei ole plagioitu
- arvosanaan pitää molempien suoritusten olla hyväksytysti tehtynä

Esitietovaatimukset

Korjausrakentamisen perusteet -, Korjaushankkeen suunnittelu- ja Korjausrakentamisen suunnittelu-kurssit tulee olla suoritettuna.