Siirry suoraan sisältöön

Kiinteistötalous ja strategia (4 op)

Toteutuksen tunnus: 5041246-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 40

Koulutus

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

  • Marita Antikainen
  • Maarit Järvinen

Ryhmät

  • PRAKIS19
    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S19
  • KORS19
    KORS19

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa kiinteistön käyttäjän, omistajan ja palvelutuottajan toiminnan strategiset lähtökohdat ja liiketoiminnan perusteet. Opiskelija ymmärtää kiinteistömarkkinoiden toimintaa sekä tila- ja pääomamarkkinoiden yhteydet.

Oppimateriaalit

Itslearning

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä verkko-opintona ( Itslearning)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien (1-3) suorittaminen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka, verkkopedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kolme oppimistehtävää:
1. Kiinteistöalan tulevaisuus ja tulevaisuuden tila (Raportti)
2. Kiinteistö - ja toimitilapalvelujen toimintaympäristön kehittäminen ( Raportti)
3. Vastuullisuus kiinteistöalalla ( esitysmuoto vapaa esim. raportti, pp-esitys, video, plogi tms.)

Sisällön jaksotus

Opiskelija tunnistaa kiinteistöliiketoiminnan ja toimitilajohtaminen strategiset lähtökohdat sekä vastuullisuuden kiinteistöliiketoiminnassa.


Opintojakso avautuu Itsleraningissa 5.9.2022
Opintojakson ohjeet ja tehtävien palautuspäivät on määritelty Itslearningissa..

Viestintäkanava ja lisätietoja

Marita Antikainen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien (1-3) suorittaminen,
Opettajan arviointi,

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa kiinteistö- ja toimitilajohtamisen yleisimmät kehitystrendit ja ymmärtää vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan perusperiaatteet.. Opiskelija pystyy raportoimaan tehtävät ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan tehtävissä näkyy itsenäistä pohdintaa ja ymmärtää vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan periaatteet. . Opiskelija pystyy raportoimaan tehtävät ohjeiden mukaisesti ja tehtävissä välittyy tekijän asiantuntijuus. Opiskelija asennoituu opintojaksoon positiivisesti ja palauttaa tehtävät aikataulussa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kehittää ja arvioida kriittisesti kiinteistö –ja toimitilajohtamisen toimintaympäristöjä ja ymmärtää vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan periaatteet. Työssä näkyy tekijän kehittävä, kriittinen ja analysoiva työote alan keskeisiin asioihin. Opiskelija pystyy raportoimaan tehtävät ohjeiden mukaisesti ja tehtävissä välittyy tekijän asiantuntijuus ja kyky käyttää teoriaa kehittämistoiminnan tukena. Opiskelija asennoituu opintojaksoon positiivisesti on palauttanut tehtävät ajallaan.