Siirry suoraan sisältöön

Isännöinti (3 op)

Toteutuksen tunnus: 5041248-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 45

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Jukka Rantala

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)

Ryhmät

 • KORS20
  KORS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.
 • 04.09.2023 11:00 - 14:00, Isännöinti 5041248-3006
 • 11.09.2023 11:00 - 14:00, Isännöinti 5041248-3006
 • 18.09.2023 11:00 - 14:00, Isännöinti 5041248-3006
 • 02.10.2023 11:00 - 14:00, Isännöinti 5041248-3006
 • 09.10.2023 11:00 - 14:00, Isännöinti 5041248-3006
 • 30.10.2023 11:00 - 14:00, Isännöinti 5041248-3006
 • 06.11.2023 11:00 - 14:00, Isännöinti 5041248-3006
 • 13.11.2023 11:00 - 14:00, Isännöinti 5041248-3006

Tavoitteet

Opiskelija tuntee isännöitsijän toiminnan, vastuut ja velvollisuudet ja hän tuntee asunto-osakeyhtiölain perusteet sekä isännöitsijän tekniset tehtävät asuinkiinteistössä

Sisältö

Kiinteistöhallinto ja isännöinti yleisesti
Isännöitävien kohteiden erot
Hallinnon järjestäminen ja isännöitsijän tehtävät
Asunto Osakeyhtiö ja muut isännöinnin piiriin kuuluvat yhtiöt ja muut toimintamuodot
Isännöinnin vuosikello, tilinpäätös talousarvio jne.
Tyypilliset asiakirjat isännöinnissä mm. Isännöitsijäntodistus
Isännöitsijän ja hallituksen vastuut ja velvoitteet
Kokouskäytännöt ja toiminta kokouksissa.
Isännöinnin erilliset kysymykset

Oppimateriaalit

Luennoitsijan IT´siin toimittama sähköinen aineisto ja opintojen alussa sovittava kirjallisuus, sekä Isännöinnin käsikirja.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu sovelletun ongelmalähtöisen oppimisen avulla, jossa teoreettinen osa sovelletaan käytäntöön erilaisten uutisten, toimeksiantojen, harjoitusten ja case -aineistojen avulla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan toteutuksen alussa.

Kansainvälisyys

Opetuksessa sovelletaan innovaatiopedagogiikkaa, jota sovelletaan luentojen ja harjoitusten aikana, sekä tehtävänannoissa. Painopiste on keskeisestä teoreettisesta aineksesta johdetussa käytännönläheisessä toiminnassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitukset, essee, tentti ja Case. Toteutus voi sisältää kokonaisarvosanassa huomioitavan ulkoisen toimeksiannon. Opiskelijan kokonaistyömäärä 3 op. Pääosa tehtävänannoista toteutetaan suullisina toimeksiantoina luentojen ja teoreettisen aiheen yhteydessä, eikä niitä toisteta luennoitsijan toimesta. Suullisten tehtävänantojen tavoitteena on simuloida asiakkaiden antamia toimeksiantoja. Mahdollinen tutustuminen isännöintikohteeseen ja erikseen ilmoitettujen asikirjojen laadinta tutustumiskäynnin peruteella.

Sisällön jaksotus

Kiinteistöhallinto ja isännöinti yleisesti
Isännöitävien kohteiden erot
Hallinnon järjestäminen ja isännöitsijän tehtävät
Asunto Osakeyhtiö ja muut isännöinnin piiriin kuuluvat yhtiöt ja muut toimintamuodot
Isännöinnin vuosikello, tilinpäätös talousarvio jne.
Tyypilliset asiakirjat isännöinnissä mm. Isännöitsijäntodistus
Isännöitsijän ja hallituksen vastuut ja velvoitteet
Kokouskäytännöt ja toiminta kokouksissa.
Isännöinnin erilliset kysymykset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset, case ja osallistuminen työskentelyyn 60 %. Tentti 40 %. Voidaan sopia tarkemmin toteutuksen alussa.

Hylätty (0)

Harjoituksia tekemättä ja/tai työskentely ja harjoitukset alle 50 % kokonaispistemäärästä. Tentin suoritus alle 50 % kokonaispistemäärästä ja/tai ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Harjoitusten Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu. Tehtävien ja Casen kokonaispistemäärä 50 % - 65 % kokonaispistemäärästä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu. Tehtävien ja Casen kokonaispistemäärä 66 % - 85 % kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu. Tehtävien ja Casen kokonaispistemäärä yli 85 % kokonaispistemäärästä.