Siirry suoraan sisältöön

Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito (2 op)

Toteutuksen tunnus: 5041249-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Jukka Rantala

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)

Ryhmät

 • KORS20
  KORS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää
 • 04.09.2023 08:00 - 11:00, Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito 5041249-3006
 • 11.09.2023 08:00 - 11:00, Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito 5041249-3006
 • 18.09.2023 08:00 - 11:00, Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito 5041249-3006
 • 02.10.2023 08:00 - 11:00, Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito 5041249-3006
 • 09.10.2023 08:00 - 11:00, Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito 5041249-3006
 • 23.10.2023 08:00 - 11:00, Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito 5041249-3006

Tavoitteet

Opiskelija tietää kiinteistöliiketoimintaan liittyvän kirjanpidon ja laskentatoimen lähtökohdat ja tehtävät. Opiskelija tietää keskeiset lait ja asetukset jotka säätelevät laskentatoimea. Opiskelija tuntee keskeiset tietojärjestelmät, joita kiinteistöliiketoiminnassa tavanomaisesti hyödynnetään

Oppimateriaalit

Luennoitsijan IT´siin toimittama sähköinen aineisto ja opintojen alussa sovittava kirjallisuus, sekä Isännöitsijän käsikirja soveltuvin osin. Kirjanpito-ohjelmisto, jonka opiskelija asentaa omaan koneeseensa.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu sovelletun ongelmalähtöisen oppimisen avulla, jossa teoreettinen osa sovelletaan käytäntöön erilaisten uutisten, toimeksiantojen, harjoitusten ja case -aineistojen avulla.

Kansainvälisyys

Opetuksessa sovelletaan innovaatiopedagogiikkaa, jota sovelletaan luentojen ja harjoitusten aikana, sekä tehtävänannoissa. Painopiste on keskeisestä teoreettisesta aineksesta johdetussa käytännönläheisessä toiminnassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitukset, essee, tentti ja Case. Toteutus voi sisältää kokonaisarvosanassa huomioitavan ulkoisen toimeksiannon. Opiskelijan kokonaistyömäärä 2 op. Pääosa tehtävänannoista toteutetaan suullisina toimeksiantoina luentojen ja teoreettisen aiheen yhteydessä, eikä niitä toisteta luennoitsijan toimesta. Suullisten tehtävänantojen tavoitteena on simuloida asiakkaiden antamia toimeksiantoja.

Sisällön jaksotus

Kiinteistöihin liittyvä tietotekniikka
Ohjausjärjestelmät jne.
Ohjelmistot ja ohjelmistojen käyttö
Ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta
Kiinteistöihin liittyvä taloushallinto ja sen ominaispiirteet
Talousarviot ja tulevaisuuteen kohdistuvat laskelmat
Kirjanpidon harjoituksen toteutus ohjelmistoa käyttäen
Asunto Osakeyhtiön tilinpäätöksen rakenne ja muodostaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset, case ja osallistuminen työskentelyyn 70 %. Tentti 30 %. Voidaan sopia tarkemmin toteutuksen alussa.

Hylätty (0)

Harjoituksia tekemättä ja/tai työskentely ja harjoitukset alle 50 % kokonaispistemäärästä. Tentin suoritus alle 50 % kokonaispistemäärästä ja/tai ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Harjoitusten Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu. Tehtävien ja Casen kokonaispistemäärä 50 % - 65 % kokonaispistemäärästä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu. Tehtävien ja Casen kokonaispistemäärä 66 % - 85 % kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu. Tehtävien ja Casen kokonaispistemäärä yli 85 % kokonaispistemäärästä.