Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöakustiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5041284-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.03.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 25.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Valtteri Hongisto

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

 • INFS21
  INFS21
 • INFS20
  INFS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää
 • 06.09.2023 08:00 - 15:00, Ympäristöakustiikka 5041284-3003
 • 13.09.2023 08:00 - 15:00, Ympäristöakustiikka 5041284-3003
 • 20.09.2023 08:00 - 15:00, Ympäristöakustiikka 5041284-3003
 • 27.09.2023 08:00 - 12:00, Ympäristöakustiikka 5041284-3003
 • 04.10.2023 08:00 - 15:00, Ympäristöakustiikka 5041284-3003
 • 11.10.2023 08:00 - 15:00, Ympäristöakustiikka 5041284-3003
 • 25.10.2023 08:00 - 10:00, Ympäristöakustiikka 5041284-3003

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa ottaa meluntorjunnan asianmukaisesti huomioon ympäristön suunnittelussa. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee meluntorjunnan peruskäsitteet, määräykset ja ohjeet, keskeisimpien mittaus- ja mallinnusmenetelmien periaatteet. Työelämässä kurssin käynyt osaa tunnistaa meluntorjunnan asettamat vaatimukset ja osaa arvioida, milloin ja mihin tehtävään projektissa tarvitaan ulkopuolista asiantuntijaa.

Sisältö

Lähiopetus sisältää teoriaa, laskuharjoituksia, mittauksia ja mallinnusta. Lähiopetustuntien määrä on 50. Temaattinen sisältö on: Akustiikan perusteet. Äänenabsorptio. Huoneakustiikka. Ääneneristys. Julkisivun ääneneristys. Tutustuminen akustiikkalaboratorioon. Ympäristömelun leviäminen. Melun leviämislaskelmien teko CadnaA ohjelmistolla. Tie-, raide, ja lentoliikennemelua. Teollisuusmelu. Määräykset. Meluntorjuntakeinot. Melumittaus harjoitustyö ryhmätyönä. Ympäristömelun terveysvaikutukset. Liikennetärinä.

Oppimateriaalit

Oppikirjamateriaalit tarjolla ItsLearningissä ennen luentoa.
Luentoaineistot
Harjoitustyöohjeet
Kotitehtävät

Opetusmenetelmät

Luennot
Laskuesimerkit luennolla (auttavat kotitehtävissä)
Kolme harjoitustyötä ohjatusti ja niiden raporttien teko
Kotitehtävät
Itseopiskelu: luentoaineistot
Itseopiskelu: oppikirja-aineisto

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tieto on INFO tiedostossa, joka tulee ItsLearningiin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot
Laskuesimerkit luennolla (auttavat kotitehtävissä)
Kolme harjoitustyötä ohjatusti ja niiden raporttien teko
Kotitehtävät
Itseopiskelu: luentoaineistot
Itseopiskelu: oppikirja-aineisto

Sisällön jaksotus

Akustiikan perusteet
Äänenabsorptio
Huoneakustiikka
Ilmaääneneristävyys
Tutustuminen akustiikkalaboratorioon
Julkisivun ääneneristävyys
Äänen leviäminen ulkona
Meluesteet
Ympäristömelun mittaaminen
Lainsäädäntö
Raide- ja lentoliikennemelu
Teollisuusmelu
Tuulivoimamelu
Tieliikenne
Liikennetärinä
Melun terveysvaikutukset
Lähiopetustunteja noin 32 kpl seitsemänä keskiviikkona, sisältäen tentin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssi toteutetaan, jos ilmoittautuneita opiskelijoita on vähintään 25 kpl.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt 3 kpl
Tentti

Tieto on INFO tiedostossa, joka tulee ItsLearningiin.

Hylätty (0)

Jos ei pääse tentistä läpi.