Siirry suoraan sisältöön

R&D Project (10 op)

Toteutuksen tunnus: 5051270-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 15.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology

Opettaja

 • Tero Jokela
 • Jarkko Paavola
 • Juha Kalliovaara

Vastuuopettaja

Jarkko Paavola

Ryhmät

 • PTIVIS19T
  Data Networks and Cybersecurity
 • 06.12.2022 12:00 - 16:00, Research and development sessions, R&D Project 5051270-3002
 • 13.12.2022 12:00 - 16:00, Research and development sessions, R&D Project 5051270-3002

Tavoitteet

After completing the course thestudent
- can participate in systematic research and development activities as a member of the core team
- understands the importance of the project’s goals to the business of the stakeholders
- is able tooperate according to a tight project schedule together with the other project team members and the customer.
- is able to apply his/her knowledge to solve complex technical problems connected to the project
- can document the results of her or his work and present them in a clear and communicative way.
More detailed outcomes will be defined on a project basis.

Sisältö

The course is typically an R&D project implemented in co-operation with Turku University of Applied Sciences and an external customer. However, the project may also be a part of Turku University of Applied Science’s internal research and development activities. The extent and detailed contents of the course will be defined on a project basis.

Opetusmenetelmät

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- osallistua tavoitteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön projektiryhmän vastuullisena jäsenenä
- toimia tiukan projektiaikataulun mukaisesti yhdessä muun projektiryhmän kanssa
- soveltaa teknistä osaamistaan projektihaasteiden ratkaisemisessa
- dokumentoida työnsä tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi sekä esittää ne muille projektitiimin jäsenille ja toimeksiantajalle.
Opintojakson tarkemmat oppimistavoitteet määritellään projektikohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viikottaiset sessiot 15x4h=60h
Projektityöskentelyä 210h

Sisällön jaksotus

Kurssilla toteutetaan TKI-projekti. Opintojakson sisältö määräytyy projektien mukaan. Viikoittaiset ohjaus ja seuranta sessiot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja, 50% arvosanasta opettajan arvioinnista, 50% vertaisarvioista