Siirry suoraan sisältöön

Tietokannat (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5051271-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 23.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology

Opettaja

 • Kimmo Tarkkanen
 • Sami Pyöttiälä

Vastuuopettaja

Kimmo Tarkkanen

Ryhmät

 • PTIVIS21P
  Game and Interactive Technologies
 • 11.01.2023 12:00 - 14:00, Luennot/harjoitukset, Tietokannat 5051271-3009
 • 18.01.2023 12:00 - 14:00, Luennot/harjoitukset, Tietokannat 5051271-3009
 • 25.01.2023 12:00 - 14:00, Luennot/harjoitukset, Tietokannat 5051271-3009
 • 01.02.2023 12:00 - 14:00, Luennot/harjoitukset, Tietokannat 5051271-3009
 • 08.02.2023 12:00 - 14:00, Luennot/harjoitukset, Tietokannat 5051271-3009
 • 15.02.2023 12:00 - 14:00, Luennot/harjoitukset, Tietokannat 5051271-3009
 • 01.03.2023 12:00 - 14:00, Luennot/harjoitukset, Tietokannat 5051271-3009
 • 08.03.2023 12:00 - 14:00, Luennot/harjoitukset, Tietokannat 5051271-3009
 • 15.03.2023 12:00 - 14:00, Luennot/harjoitukset, Tietokannat 5051271-3009
 • 22.03.2023 12:00 - 14:00, Luennot/harjoitukset, Tietokannat 5051271-3009
 • 29.03.2023 10:15 - 12:00, Luennot/harjoitukset, Tietokannat 5051271-3009
 • 05.04.2023 12:00 - 14:00, Luennot/harjoitukset, Tietokannat 5051271-3009
 • 12.04.2023 12:00 - 14:00, Luennot/harjoitukset, Tietokannat 5051271-3009
 • 26.04.2023 11:15 - 14:00, Exam, Tietokannat 5051271-3009

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää erilaisia tietokantatyyppejä ja osaa arvioida niiden sopivuutta eri tarkoituksiin
- osaa suunnitella ja toteuttaa tietokannan vaatimuksien perusteella sekä hakea ja muokata siellä olevaa tietoa
- osaa käyttää ainakin yhtä tunnettua tietokannanhallintaohjelmistoa
- tuntee tietokannan ylläpitämiseen liittyvät tehtävät

Sisältö

- Erilaiset tietokannat
- tietokannan määrittely, suunnittelu ja toteuttaminen
- SQL-kielen perusteet
- tietokannanhallintajärjestelmän käyttäminen
- tietokannan hoitamisen perusteet

Oppimateriaalit

Lecture slides
Internet material about SQL

Supporting book about nosql:
Connolly, Thomas M.; Begg, Carolyn E. - Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management - 4. edition or later
Vaish, Gaurav: Getting Started with NoSQL. Packt Publishing Ltd 2013. Check Ebrary for online version

Opetusmenetelmät

The course consists of 1) exercises (db queries and design tasks) 2) practical work tasks and 3) exam. Exercises are divided into weekly topics. These are practiced both individually and with the help of the teacher in the session. Each session begins with an introduction to the topic of the week, which includes practical examples with lecture slides.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The exam is performed in Ville system.
1st exam is organized in the class room (during the regular meeting time) where Internet use is allowed for information retrieval. 2nd and 3rd exams as e-exams in the aquarium premises where Internet use is not allowed. E-exams are open the rest of the year.

Kansainvälisyys

Learning by doing, trial-error, listening carefully the teacher, and collaborating with other students, self- and peer-assessments.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Participation in the teaching session is not compulsory, but highly recommended. Each week we introduce a new topic that builds on top of previous weeks.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Recommended 8 hours / week for lectures, solving exercises and practical work tasks, if you are new to relational databases.

Participating weekly in teaching sessions: a' 2 hours * 13 = 28h
Individual work:
for exercises 60h
Practical work 40h
Exam 10h

Sisällön jaksotus

In this course, students learn to use and design relational databases as well as understand differences to document databases.
Weekly meetings.Topics (and hours used in teaching sessions):
- Relational DBMS and DB use 4h
- Basics of SQL 13h
- Relational database design 7h
- Introduction to document database MongoDB 4h

Viestintäkanava ja lisätietoja

We will use a DBMS environment for practical training (MySQL), which needs installation on the personal computer.
Highly likely, the environment for using DBMS is some LAMP stack with graphical UI like UwAmp, but you can use similar like XAMPP.
In addition to DBMS environment, we will use MongoDB cloud for practicing document databases.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is graded from 0-5. The grade is based on collected points.
Each exercise is 1 point unless mentioned otherwise. The exam must be passed.

Exercises: 65 points,
Practical work: 55 points
Exam 70 points;
Total 190 points

Grading by points:
Points Grade
0-89 NOT PASSED
90-107 1
108-124 2
125-144 3
145-159 4
160-190 5