Siirry suoraan sisältöön

Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot (4 op)

Toteutuksen tunnus: 5100BH83-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.12.2022 - 30.01.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 55

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Erika Raitala
 • Henna Knuutila

Ryhmät

 • PEYTES22B
  PEYTES22B
 • 06.02.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 09.02.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 13.02.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 16.02.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 27.02.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 02.03.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 06.03.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 09.03.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 13.03.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 16.03.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 20.03.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 23.03.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 27.03.2023 14:00 - 16:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 30.03.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 03.04.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008
 • 06.04.2023 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3008

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee ympäristöhallinnon rakenteet ja toimintatavat ja kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet ympäristökysymyksissä.
- Opiskelija ymmärtää ympäristöpolitiikan merkityksen.
- Opiskelija ymmärtää hallinnollisten ohjauskeinojen merkityksen ympäristöohjauksessa ja osaa käyttää niitä työnsä tukena
- Opiskelija hallitsee ympäristölainsäädännön periaatteet ja osaa käyttää niitä hyväksi toiminnassaan ja päätöksenteossa.
- Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintaa ja osaa vaikuttaa päätöksentekoon yhteiskunnan eri tasoilla
- Opiskelija osaa soveltaa taloudellisia ohjauskeinoja sekä tuntee vaikutusmekanismeja ympäristön huomioimisessa.
- Opiskelija hallitsee verotuksen keinot kestävän kehityksen edistämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti.
- Opiskelija ymmärtää luonnon tarjoamien ekosysteemialveluiden merkityksen ja niiden kautta ihmistoimintaa rajaavat ja hinnoittelevat mekanismit.
- Opiskelija tuntee ympäristöhyödykkeiden markkinat,mm. päästökaupan osalta.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus lähiopiskeluna, kurssitehtävät ja kotitehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 x 2 tuntia luento-opetusta viikoittain. Luennoilla tehtäviä ryhmätöitä ja palautettavia yksilötehtäviä.

Sisällön jaksotus

Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot
6.2.2023-6.4.2023

Kurssilla tutustutaan
•Ympäristöhallinnon rakenteisiin ja kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksiin
•Ympäristölainsäädäntöön ja päätöksentekoon eri tasoilla
•Hallinnollisten ohjauskeinojen merkitykseen ja toimintaan
•Talousohjauskeinoihin ja niiden vaikutusmekanismeihin
•Verotuksen käyttämiseen kestävän kehityksen edistämisessä
•Ekosysteemipalveluihin ja ympäristöhyödykkeiden markkinoihin.

Opiskelija oppii etsimään aiheesta ajankohtaista tietoa ja käyttämään sitä oman työnsä tukena

Arviointiasteikko

H-5