Siirry suoraan sisältöön

Energian jakelujärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5100BI33-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Tero Tuomarmäki

Ryhmät

  • PEYTES19
    Energia- ja ympäristötekniikka s19
  • 13.12.2022 10:00 - 12:00, TENTTI Energian jakelujärjestelmät 5100BI33-3001
  • 14.12.2022 10:00 - 12:00, TENTTI II Energian jakelujärjestelmät 5100BI33-3001

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Ymmärtää kaukolämmön ja -kylmän soveltamisen
- Osaa mitoittaa kaukolämpö ja -kylmäjärjestelmän komponentteja ja laitteita
- Kykenee vertailemaan eri jakelumuotojen mielekkyyttä sekä taloudellisilla, että ympäristövaikutusmittareilla
- Ymmärtää älykkäiden sähköverkkojen perusperiaatteet
- Tunnistaa ja osaa soveltaa eri vaihtoehtoja energian varastoimiseen

Oppimateriaalit

Its- Learning materiaali
Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot
Kotitehtävät
Harjoitukset, mm. PI-kaavion luonti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viimeisellä varatulla kerralla
Uusinnat EY-tekniikan uusintapäivinä
Opiskelijalla oikeus uusia tentti koulun ohjeistuksen mukaan

Kansainvälisyys

Luennot
Kotitehtävät
Harjoitukset
Läsnäolevaa luokkaopetusta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Arvioidaan erikseen ehdotusten mukaan.
Suorituksessa pitäisi näkyä energian jakeluun liittyvä osaamisen kasvu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintopisteen ohjeen mukainen opiskelijakuormitus
5 opintopistettä

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Ymmärtää kaukolämpö ja -kylmä laitteistojen toiminnan
- Osaa mitoittaa kaukolämpö- ja -kylmä laitteistojen komponentteja
- Ymmärtää energianjakelun ympäristövaikutuksen
- Osaa tulkita putkiston kytkentäkaavioita ja määrittää kytkentätyypin
- Osaa piirtää ja tulkita PI-kaavion
- Kaasun jakelun ja energian siirron perusteita
- Muita ajankohtaisia aiheita

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Harjoitustyöt
Kotiläksyt
Aktiivisuus

Hylätty (0)

Tentti alle 40% pisteistä
Mahdollinen harjoitustyö palauttamatta
Pakolliset tehtävät palauttamatta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen suoritus tentistä
Erinomainen harjoitustyö / seminaarityö
Aktiivinen osallistuminen