Siirry suoraan sisältöön

Monitorointitekniikat (Measuring techniques) (6 op)

Toteutuksen tunnus: 5100BI59-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.12.2022 - 07.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Antti Kaseva
 • Eemeli Huhta

Ryhmät

 • PEYTES19
  Energia- ja ympäristötekniikka s19
 • PEYTES20
  Energia- ja ympäristötekniikka s20
 • 13.01.2023 12:15 - 14:00, Measuring techniques 5100BI59-3001
 • 20.01.2023 12:00 - 14:00, Itsenäistä opiskelua (verkkomateriaalit) Measuring techniques 5100BI59-3001
 • 27.01.2023 12:00 - 14:00, Laboratorioharjoitus: Measuring techniques 5100BI59-3001
 • 03.02.2023 12:00 - 14:00, Itsenäistä opiskelua (verkkomateriaalit) Measuring techniques 5100BI59-3001
 • 10.02.2023 12:00 - 14:00, Laboratorioharjoitukset, Measuring techniques 5100BI59-3001
 • 17.02.2023 12:00 - 14:00, Laboratorioharjoitukset (Monitorointitekniikat/Measuring techniques 5100BI59-3001)
 • 03.03.2023 12:00 - 14:00, Vierailu Kakolan jäteveden puhdistamolla, Measuring techniques 5100BI59-3001
 • 10.03.2023 12:00 - 14:00, Lähitapaaminen/laboratorioharjoitukset, Measuring techniques 5100BI59-3001
 • 17.03.2023 12:00 - 14:00, Vaisala (Veera Skyttä), Vierailijaluento (Aloitus tasan klo 12.00). Measuring techniques 5100BI59-3001
 • 24.03.2023 12:00 - 14:00, Lähitapaaminen/laboratorioharjoitukset, Measuring techniques 5100BI59-3001
 • 31.03.2023 08:00 - 15:00, Kenttäpäivä, Measuring techniques 5100BI59-3001
 • 11.04.2023 08:00 - 15:00, Kenttäpäivä, Measuring techniques 5100BI59-3001

Tavoitteet

Students will gain a good command of:
- Theory and principles of selected measurement & monitoring techniques
- Application of state-of-the-art & emerging sensor technologies for lab and field usage
- Fundamentals of design and implementation of measurement programs
- Fundamentals of data processing (quality control, uncertainty assessment, deriving secondary parameters)
- Basic skills of measuring electricity related issues

Sisältö

- Lectures on methods & technologies
- Short hands-on sessions using standard sensors
- Supervised group assignments

Oppimateriaalit

Opintojakson Its learning oppimisympäristössä annetut materiaalit.

Opetusmenetelmät

- Monitorointimenetelmien ja teknologioiden luentotallenteet
- Lyhyet käytännön sessiot ja demonstraatiot
- Ohjatut yksilö- ja ryhmäharjoitukset ja kenttävierailut maastossa ja esimerkkikohteilla

Kansainvälisyys

Opintojakso noudattaa innovaatio pedagogiikan toimintatapoja, joissa opiskelijan aktiivinen rooli ja vastuu itsenäisten tehtävien tekemiselle ovat keskeisessä asemassa. Opintojakson syventävät harjoitukset kytkeytyvät tiiviisti tosielämän TKI-hanketyöhön, esimerkkikohteisiin ja käytännön ongelmiin (teoriatiedon soveltaminen käytäntöön). Teoriamateriaalit on kytketty käytännön harjoituksiin ja demonstraatioihin. Opintojaksolla pyritään järjestämään vierailijaluentoja eri vesialan toimijoiden mittaus-, monitorointi- ja tarkkailutoimintaan perustuen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla sovelletaan monipuolisesti erilaisia yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn perustuvia oppimismenetelmiä.
Opiskelijan työn mitoitus on noin 27 h/opintopiste.

Sisällön jaksotus

HUOM. Opintojakso toteutetaan 2023 alkaen pääsääntöisesti suomeksi

Tapaamiset (lähitapaamiset) tiistaisin ja/tai perjantaisin (viikolta 2, 2023 alkaen). Kurssin aloitus pe 13.1.2023.
Lähitapaamiset järjestetään viikoilla 2,4,6,7, 10 sekä 12-15. Laboratorio-, kenttä- sekä vierailijaluennoilla läsnäolopakko.

Tavoitteet:
- Opiskelija tuntee mittaus- ja monitorointitekniikoiden toimintaperiaatteet ja teorian
- Opiskelija osaa soveltaa nykyaikaisia sensoriteknologioita laboratoriossa ja kentällä
- Opiskelija tutustuu alan toimijoiden monitorointiaktiviteetteihin ja ratkaisuihin
- Opiskelija osaa monitorointiohjelmien ja -suunnitelmien laatimisen periaatteet
- Opiskelija hallitsee mittaustiedon käsittelyn (laadunhallinta, virhelähteiden kontrollointi, parametrien ja tunnuslukujen johtaminen, perusanalyysi)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätiedot: eemeli.huhta@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5.