Siirry suoraan sisältöön

Työpaikkaopinnot (15 op)

Toteutuksen tunnus: 5101058-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

24.03.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

  • Vesa Turunen

Tavoitteet

Opiskelija toimii rakennusalan tuotantojohtamisen työnjohtotehtävissä tai suunnittelu tai kehitystehtävissä, jotka vastaavat kolmannen vuoden opintojen tasoa. Opiskelija perehtyy työelämään ammattialansa näkökulmasta ja osaa soveltaa oman opiskelualansa teoriaa työelämän käytäntöihin. Opiskelija harjaantuu jatkuvaan itseään ja omaa ammattialaansa kehittävään työskentelyyn. Opintojakso mahdollistaa tutustumisen rakennusalan yrityksiin ja henkilöstöön.
Opintojaksoon sisältyy mm. harjoitustehtäviä ja loppuraportti.

Arviointiasteikko

H-5