Siirry suoraan sisältöön

Rakennesuunnittelun perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: 6011051-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 35

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Olli Hautaniemi

Ryhmät

 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21
 • 07.09.2023 14:00 - 16:00, Rakennesuunnittelun perusteet 6011051-3006
 • 14.09.2023 14:00 - 16:00, Rakennesuunnittelun perusteet 6011051-3006
 • 21.09.2023 14:00 - 16:00, Rakennesuunnittelun perusteet 6011051-3006
 • 28.09.2023 14:00 - 16:00, Rakennesuunnittelun perusteet 6011051-3006
 • 05.10.2023 14:00 - 16:00, Rakennesuunnittelun perusteet 6011051-3006
 • 12.10.2023 14:00 - 16:00, Rakennesuunnittelun perusteet 6011051-3006
 • 26.10.2023 14:00 - 16:00, Rakennesuunnittelun perusteet 6011051-3006
 • 01.11.2023 12:00 - 15:00, Rakennesuunnittelun perusteet 6011051-3006
 • 09.11.2023 14:00 - 17:00, Rakennesuunnittelun perusteet 6011051-3006
 • 16.11.2023 14:00 - 17:00, Rakennesuunnittelun perusteet 6011051-3006
 • 30.11.2023 14:00 - 17:00, Rakennesuunnittelun perusteet 6011051-3006
 • 07.12.2023 14:00 - 17:00, Rakennesuunnittelun perusteet 6011051-3006

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset, rakennesuunnittelijan tehtävät ja suunnittelun eri vaiheet. Hän tuntee lisäksi tavanomaiset runkojärjestelmät, runkoratkaisut ja rakenneosien liitokset. Hän osaa määrittää laskentakuormat eri kuormitustapauksissa sekä tuntee rakennelaskelmien periaatteet.

Sisältö

Rakennesuunnittelun sisältö ja suunnittelijan tehtävät, teräsbetoni-, teräs- ja puurakenteiden runkoratkaisut ja tyypilliset liitokset, suunnitteluperusteet, kuormat ja kuormien yhdistely, rakennelaskelmien sisältö, rakennepiirustusten laadinta.

Arviointiasteikko

H-5