Siirry suoraan sisältöön

Hydrauliikka ja pneumatiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7030314-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

13.12.2022 - 11.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 24.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Konetekniikan koulutus

Opettaja

 • Jyri Tulonen

Vastuuopettaja

Jyri Tulonen

Ajoitusryhmät

 • Ryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä 3 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • MKONTS20
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Pienryhmät

 • Ryhmä 1
 • Ryhmä 2
 • Ryhmä 3
 • 12.01.2023 11:00 - 18:00, Hydrauliikka ja pneumatiikka 7030314-3005
 • 19.01.2023 18:00 - 20:00, Hydrauliikka ja pneumatiikka 7030314-3005
 • 09.02.2023 18:00 - 19:00, Hydrauliikka ja pneumatiikka 7030314-3005
 • 16.02.2023 13:00 - 17:00, Hydrauliikka ja pneumatiikka 7030314-3005
 • 01.03.2023 08:00 - 15:00, Hydrauliikka ja pneumatiikka 7030314-3005 Ryhmät 1 ja 2
 • 08.03.2023 08:00 - 15:00, Hydrauliikka ja pneumatiikka 7030314-3005 Ryhmät 3 ja 4
 • 15.03.2023 08:00 - 15:00, Hydrauliikka ja pneumatiikka 7030314-3005 Ryhmät 5 ja 6
 • 23.03.2023 08:00 - 11:00, Hydrauliikka ja pneumatiikka 7030314-3005

Tavoitteet

Opintojakso tuo valmiuksia käytännön järjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja vianhakuun niin hydrauliikassa kuin pneumatiikassa.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään hydrauliikan ja pneumatiikan komponentit sekäkokonaisjärjestelmät. Pääpaino on komponenttien valintakriteereissä jajärjestelmän suunnittelussa. Komponentteihin ja järjestelmäntoteutukseen tutustutaan teoriassa, laite- ja yritysesimerkeissä sekäkäytännössä laboratoriossa. Laboratoriotöihin liittyy myössimulointiohjelmien käyttö

Oppimateriaalit

Jaetaan Itslearning oppimisalustassa:
- luentokalvot, artikkelit, valmistajien materiaalit ym. koosteet
- englannin kieliset perusoppikirjat aiheesta
- otteita suomen- ja englanninkielisistä kirjoista.

Opetusmenetelmät

Kurssiin sisältyy olennaisena osana luennot, simulointi- ja muut harjoitukset, ryhmätyöt sekä laboratoriotyöt.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koko kurssin tentti järjestetään viimeisellä luentokerralla.
Uusintamahdollisuus yleisinä uusintatenttipäivinä. Opiskelijoilla on oikeus kerran yrittää korottaa hyväksyttyä arvosanaa (korkein arvosana jää voimaan) ja kaksi kertaa hylättyä arvosanaa.

Kansainvälisyys

Kursilla pyritään käyttämään esimerkkejä teollisuudesta ja työkonetekniikasta, sekä keskittymään käytännön insinöörin työn tarpeisiin.
Painotus asioiden alustavassa ja perustasoisessa läpikäynnissä, evästys asioiden pidemmälle opiskeluun.
Jotta uudistuva opettajuus ja uudistuva oppimiskyky toteutuisivat, opiskelijalta edellytetään aktiivista ja osallistuvaa otetta ja vastuunottoa omista opinnoistaan. Opettaja toimii kurssin aikana mentorina ja ohjaa opiskelijaa kohti oikeita ratkaisuja ja ahaa-ilmiöitä.

Sisällön jaksotus

Opintojaksossa käsitellään hydrauliikan ja pneumatiikan komponentteja sekä kokonaisjärjestelmiä. Pääpaino on komponenttien valintakriteereissä ja järjestelmän suunnittelussa. Komponentteihin ja järjestelmän toteutukseen tutustutaan teoriassa, simuloimalla, laite- ja yritysesimerkeissä sekä käytännössä laboratoriossa. Laboratoriotöihin liittyy myös simulointiohjelmien käyttö.

Sisältö ja ajoitus täsmentyy Itslearningissa, pääpiirteittäin:
Yleistä hydrauliikasta ja pneumatiikasta, hydrauliikan peruskaavat.
Hyötysuhteet.
Pumput, moottorit.
Venttiilit.
Paineilman kehittäminen, kompressorit, jälkikäsittely.
Simulointi
Laboratoriotyöt.
Koe.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:
Koe 60 %
Harjoitustyöt 15 %
Laboratoriotyöt 15 %
Tuntiaktiivisuus ym. 10 %

Jokainen osa-alue tulee olla suoritettuna hyväksytysti (pl. "tuntiaktiivisuus ym."), jotta loppuarvosanan saaminen on mahdollista.

Hylätty (0)

Joku "Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioista (pl. tuntiaktiivisuus ym.) on hylättynä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija tunnistaa perusasiat ja osaa laskea ja tehdä valintoja tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

"Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija osaa syvällisemmin käsitellä kurssin sisällön mukaisia asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

"Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija osaa kriittisesti ja perustellen käsitellä kurssin sisällön mukaisia asioita.