Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitotyön erityiskysymykset (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7031390-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

16.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Camilla Laaksonen
  • Nita Björklöf
  • Hanna Ollikkala

Ryhmät

  • PTERTK20
    Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K20

Tavoitteet

TERVEYDENHOITOTYÖN ERITYISKYSYMYKSET 5 op TERIOpiskelija-osaa arvioida ja tukea eri-ikäisten ihmisten ja perheiden voimavaroja ja ennaltaehkäistä terveyden, turvattomuuden ja sosiaalisen kehityksen riskejä ja häiriöitä- osaa analysoida erilaisia asiakaslähtöisiä terveydenhoitotyön menetelmiä- syventää tietojaan puheeksi ottamisen ja varhaisen puuttumisen sekä neuvonnan ja hoidon tarpeen arvioinnissa- syventää tietojaan erilaisissa ryhmätyömenetelmissä ja osaa ohjata vertaisryhmiä- osaa toimia yhteisö- ja yksilötason erityiskysymysten hoitamisessa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa ja osaa käyttää tietojaan ympäristön vaikutuksesta yhteisön terveydelle- syventää tietojaan erityisryhmien terveydenhoitotyössä- syventää valmiuksiaan lääkehoidossa

Sisältö

-eri ikäryhmiin liittyvät erityiskysymykset-lapsiperheisiin ja nuoriin liittyvät erityiskysymykset esim. varhainen vuorovaikutus, sateenkaariperheet, lapsen puheenkehityksen häiriöt, lasten kaltoinkohtelu, varhainen puuttuminen ja puheeksiotto, syömishä

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus (alustus)
Ryhmäkeskustelu
Itsenäinen verkko-opppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Well@School -osuus 2 op

Kontaktiopetus 4t., josta tutustuminen Well@School -käsikirjaan 1t
Palautteen anto käsikirjasta 2t.
Itsenäinen opiskelu verkossa Well@School -oppimisalustalla n. 40 t., sekä palautteen anto Well@School oppimisalustasta 2t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Well-School -osuus 2 op, syksy 2023
Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut Well@School käsikirjan arvioinnin (joko osallistumalla focusryhmäkeskusteluun tai tuottamalla kirjallisen tuotoksen arvioinnista)
Opiskelija on suorittanut Well@School -oppimisympäristön arvioinnin (kirjallinen tuotos)
Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut Well@School käsikirjan arviointia
Opiskelija ei ole suorittanut Well@School -oppimisympäristön arviointia

Sisällön jaksotus

Well@School -osuus 2 op

Kontaktiopetus 4t., josta tutustuminen Well@School -käsikirjaan 1t
Palautteen anto käsikirjasta 2t.
Itsenäinen opiskelu verkossa Well@School -oppimisalustalla n. 40 t., sekä palautteen anto Well@School oppimisalustasta 2t.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty