Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte (8 op)

Toteutuksen tunnus: 7031526-3047

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Tiina Murto

Ryhmät

 • PKÄTIS20
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 05.09.2023 09:00 - 11:30, OPRA/Info, Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 7031526-3047
 • 20.09.2023 08:30 - 14:00, Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 7031526-3047
 • 02.10.2023 08:30 - 14:00, Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 7031526-3047
 • 15.11.2023 08:30 - 12:30, Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 7031526-3047
 • 28.11.2023 08:30 - 14:00, Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 7031526-3047
 • 11.12.2023 08:00 - 16:00, OPRA Seminaarit & kypsyysnäyte, Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 7031526-3047
 • 12.12.2023 08:00 - 16:00, OPRA Seminaarit & kypsyysnäyte, Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 7031526-3047

Tavoitteet

OPINNäYTETYö 15 OP
- harjaantuu tunnistamaan ammatillisen tehtäväkenttänsä keskeisiä kehittämistarpeita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja
- harjaantuu työskentelemään itsenäisesti sekä (kriittisesti) arvioimaan ja käyttämään alansa tutkimustietoa
- toimii tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
- hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
- kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä
- osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
- osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta
- osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
- osaa toteuttaa ja dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8 op
- työskentelyn eteneminen ohjatusti
- opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
- kypsyysnäyte
- opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan sekä opinnäytetyön sisältöön liittyvää kirjallisuutta.
Katso ohjeet Messi ja Itslearning

Opetusmenetelmät

projektioppiminen, tutkimus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista toteutustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8op = 216t
Ohjaukset etänä
Seminaarit ja kypsyysnäyte
Itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen

Info 3h vkolla 36.
OPRA-seminaarit 12.-13.12.23
Kypsyysnäyte 3h etänä

Sisällön jaksotus

• opinnäytetyön toteutus
• seminaarit työskentely ohjattuna

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Opinnäytetyön suunnitelma -opinnot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen seminaareihin (100%; poissaolot seminaarista korvataan opettajan ilmoittamalla tavalla), hyväksytty opponointi, hyväksytty opinnäytetyön raportti (T1–K5). Seminaarissa esitetty työ arvioidaan Turun AMK:n arviointikriteerien mukaisesti (huom. suoritustapa Ouriginal). Ryhmässä tehdyssä opinnäytetyössä yksittäisen opiskelijan työpanos on tarvittaessa oltava osoitettavissa ja arvioitavissa. Opiskelija saa arvioinnista kirjallisen lausunnon.