Siirry suoraan sisältöön

Synnytyksen aikainen kätilötyö (7 op)

Toteutuksen tunnus: 7031578-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.03.2023 - 13.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

86 % Lähiopetus, 14 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Tiina Murto
 • Marjatta Häsänen

Ryhmät

 • PKÄTIS20
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 01.09.2023 10:00 - 11:30, INFO, Synnytyksen aikainen kätilötyö myös simulaatiot 7031578-3004
 • 05.09.2023 12:30 - 15:00, TM/Teoria 1. Synnytyksen käynnistyminen ja synnyttäjän vastaanotto, Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 06.09.2023 09:00 - 11:30, MH/Teoria 2. Avautumisvaiheen kätilötyö, Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 06.09.2023 16:00 - 18:15, Riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt 1(2), etäteamsluento, lääkäri Tiia Kovanen Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 07.09.2023 16:00 - 18:15, Riskisynnytys ja sSynnytyksen aikaiset häiriöt 1(2), etäTeamsluento, lääkäri Tiia Kovanen Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 11.09.2023 10:00 - 12:30, Käytännönharjoitus 1, Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 13.09.2023 09:00 - 11:30, Käytännönharjoitus 2, Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 18.09.2023 10:00 - 12:30, TM/Teoria 3. Ponnistus- ja jälkeisvaiheen sekä tehostetun tarkkailun vaiheen kätilötyö. , Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 19.09.2023 09:00 - 11:30, Käytännönharjoitus 3, Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 25.09.2023 10:00 - 12:30, MH/Teoria 4. Riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt, Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 27.09.2023 08:15 - 09:45, Hanna K/Vesi- ja kotisynnytys, Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 28.09.2023 09:00 - 11:30, Käytännönharjoitus 4, Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 03.10.2023 12:00 - 16:00, TAI yhteistyö, Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 03.11.2023 12:00 - 13:30, Verkkoluentomahdollisuus: Keskenmeno ja kohtukuolema, / Simpukka ry-kohtaamisesta ja hoidosta. Ks. Marjatan sähköposti Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 13.11.2023 12:00 - 14:00, MH/Teoria 5. Fetus mortus, Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004
 • 22.11.2023 08:30 - 12:00, TENTTI, Synnytyksen aikainen kätilötyö 7031578-3004

Tavoitteet

Synnytyksen aikainen kätilötyö 7 op
Tavoite
- osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida synnyttäjän perus- ja synnytysopillisen hoidon synnytyksen kaikissa vaiheissa
- ymmärtää synnytyksen kulun ja siinä tapahtuvat muutokset synnyttäjän ja sikiön kannalta
- osaa ohjata, neuvoa ja hoitaa synnyttäjiä ja heidän perheitään
- osaa arvioida äidin kivunlievityksen tarpeen synnytyksen kaikissa vaiheissa
- osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa synnyttäjän kivunlievitystä hoitotyön menetelmin
- osaa toteuttaa lääkkeellistä synnyttäjän kivunlievitystä yhteistyössä lääkärin kanssa
- osaa hoitaa itsenäisesti matalan riskin synnytyksen
- osaa ennakoida ja tunnistaa matalan riskin synnytyksen muuttumisen korkean riskin synnytykseksi
- osaa vastasyntyneen hoitoprosessin osaa ehkäistä, tunnistaa ja puuttua ajoissa vastasyntyneen voinnin muutoksiin
- osaa toimia korkean riskin synnytyksessä moniammatillisen tiimin jäsenenä

Obstetriikka ja farmakologia
Tavoitteet
- Tietää patologiseen raskauteen ja synnytykseen liittyvät syyt, oireet ja hoidon sekä osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla
- Tietää alansa keskeisimmän ja ajankohtaisen farmakologian
- Osaa tulkita KTG-käyrää
- Osaa auttaa synnyttäjää hartiadystokia-tilanteessa
- Hallitsee osaltaan synnytyksen analgesian

Sisältö

Kätilötyö synnytyksen hoitoprosessin eri vaiheissa
- Normaali synnytys
- Turvallisen synnytyksen hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi eri toimintaympäristöissä
- Synnytyksen edistymisen arviointi ja seurantamenetelmät
- Sikiön voinnin arviointi ja seurantamenetelmät
- Synnytyksen aikainen kivun lievitys
- Synnytyksen aikaisen kätilötyön kliiniset taidot
- Dokumentointi

Vastasyntyneen välitön hoito syntymän jälkeen
- Terve vastasyntynyt
- Vastasyntyneen ensihoito
- Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja ensi-imetys
- Vastasyntyneen voinnin arviointi ja seuranta synnytyksen jälkeen ja tehostetun tarkkailuvaiheen aikana

Kätilötyö korkean riskin synnytyksessä
- Synnytyksen riskitekijät
- Muutokset sikiön ja synnyttäjän voinnissa
- Häiriöt synnytyksen kulussa
- Kliiniset taidot korkean riskin synnytyksessä
- Eri ammattiryhmien vastuu- ja toiminta-alueet komplisoituneessa synnytyksessä

Obstetriikka ja farmakologia
Patologinen raskaus
- Poikkeavat synnytykset
- KTG-käyrä ja sen tulkinta
- Hartiadystokia
- Ajankohtainen farmakologia

Oppimateriaalit

Kätilötyö - Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 2021 . Toimittaneet Harvala, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. EDITA.
Lisämateriaali ITSin oppimisalustalla.

KTG:n tulkinta Oppiportin verkkokurssi.


Välilihan repeämän ehkäiseminen ponnistusvaiheessa: Kätilötyön suositus 2018.

NEUKO- tietokanta (THL- Terveysportti)

STM/ sikiöseulonnat http://stm.fi/seulonnat/sikioseulonnat

THL : äitiysneuvola https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola

Laajat terveystarkastukset
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf

Viisaat valinnat http://viva.tamk.fi/

Naistalo: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Sateenkaariperheet http://sateenkaariperheet.fi/

Käpy ry https://kapy.fi/

ÄIMÄ ry https://aima.fi/

THL Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilastot https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Neuvolapalveluiden alueelliset erot https://thl.fi/fi/-/neuvoloiden-ja-kouluterveydenhuollon-palvelut-ovat-kohentuneet-alueellisia-eroja-edelleen?redirect=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m8s4MMkgtyYg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2-1-2-1%26p_p_col_count%3D1

Perhevalmennusmalli maahanmuuttajille
http://niitty.blogs.tamk.fi/

Vanhemmuuden kehittyminen (Perheaikaa.fi, Väestöliiton video)

Isätietoa PDF (ladattu Itsiin)

Opetusmenetelmät

Teoriaopinnot vaihtelevin menetelmin lähitapaamisissa sekä käytännön harjoitukset luokassa.
Itsenäinen opiskelu ja ennakkovalmistautuminen lähiopetukseen.
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vk 47 Tentti (3h). Lähiopetus. Yksilö. Marjatta Häsänen ja/tai Tiina Murto.

Uusinta-ajankohta ilmoitetaan tarvittaessa myöhemmin.

Kansainvälisyys

Lähitapaamiset.
Käänteinen oppiminen.
Itsenäinen opiskelu.
Vertaisoppiminen ja oppimisen jakaminen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 54t
Itsenäinen opiskelu (sis. KTG-verkkokurssi) 135h

7 op= yht 189 h

Sisällön jaksotus

Muutokset mahdollisia.

vk 35
Info ja orientaatio, myös kätilötyön simulaatiot. EtäTeams: Tiina Murto ja Marjatta Häsänen
(Perhevalmennusinfo/RAPE)

Vk 36
Teoria 1. Synnytyksen käynnistyminen ja synnyttäjän vastaanotto.
Lähiopetus: Marjatta Häsänen tai Tiina Murto.
Lääkäriluennot: Riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt. Tiia Kovanen.

Teoria 2. Avautumisvaiheen kätilötyö. Lähiopetus: Marjatta Häsänen tai Tiina Murto.

Vk 37
Käytännön harjoituksia 1. Synnytyksen käynnistyminen ja synnyttäjän vastaanotto
Lähiopetus: Tiina Murto ja Marjatta Häsänen

Käytännön harjoituksia 2. Avautumisvaihe. Lähiopetus: Tiina Murto ja Marjatta Häsänen

Vk 38
Teoria 3. Ponnistus- ja jälkeisvaiheen sekä tehostetun tarkkailun vaiheen kätilötyö. Lähiopetus: Marjatta Häsänen tai Tiina Murto

Käytännön harjoituksia 3. Ponnistus- ja jälkeisvaiheen kätilötyö.
Lähiopetus: Tiina Murto ja Marjatta Häsänen

Vk 39
Teoria 4. Riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt Lähiopetus:Tiina Murto tai Marjatta Häsänen.
Käytännön harjoituksia 4. Hartiadystokia ja perätila. Lähiopetus: Marjatta Häsänen ja Tiina Murto

Vesi- ja kotisynnytys 2h , Hanna Koivikko (vkolla 39 tai 40)

Vko 40
3.10.23 TAI yhteistyö iltapäivä: perustason ensihoitajaopiskelijat. Lähiopetus: Tiina Murto ja Marjatta Häsänen

Vko 46
Teoria 5. Fetus mortus. Lähiopetus: Marjatta Häsänen + Kokemuskouluttaja Käpy ry

Vko 47
Tentti (yksilö, lähi)


Lääkäriluennot: riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin (ks. yllä).

KTG-verkkokurssi itsenäisesti.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Käytännön harjoituksissa on 100% läsnäolovelvoite.
Rästiin jäänyt kerta/kerrat käytännön harjoituksista tulee korvata rästipäivänä syyslukukauden lopussa erikseen ilmoitettuna ajankohtana tai seuraavan toteutuksen mukana kevään 2024 aikana.
Max poissaolomäärät on 2 kertaa (esim 1 käytännönharjoitus ja 1 simulaatio), jotka voi korvata yhdessä rästipäivässä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti numeerinen arviointi 1-5
KTG verkkokurssi hyväksytty/ hylätty
Käytännön harjoitukset luokkatilanteessa hyväksytty/ hylätty. Poissaolo korvattava rästipäivänä tai seuraavassa toteutuksessa