Siirry suoraan sisältöön

Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7031579-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 06.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Hanna Koivikko
 • Tiina Murto
 • Satu Halonen

Ryhmät

 • PKÄTIS20
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 19.09.2023 14:00 - 14:45, Imetysohjaus-info; Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 7031579-3004
 • 25.09.2023 09:00 - 09:45, INFO, Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 7031579-3004
 • 27.09.2023 10:00 - 11:30, HK, Teoria 1, Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 7031579-3004
 • 28.09.2023 12:30 - 15:45, Imetysohjaustilanteet; Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 7031579-3004
 • 03.10.2023 08:30 - 11:00, TM, Teoria 2, Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 7031579-3004
 • 13.11.2023 08:30 - 11:00, HK,Teoria 3, Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 7031579-3004
 • 15.11.2023 13:00 - 15:15, Neonatalogia ja vast.syntyneen elvytys luento-Kjell Helenius
 • 16.11.2023 13:00 - 15:15, Neonatalogia ja vast.syntyneen elvytys luento-Kjell Helenius
 • 22.11.2023 12:30 - 14:00, Bayer - synnytyksen jälkeinen ehkäisy, Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 7031579-3004
 • 27.11.2023 08:15 - 10:30, TM, Teoria 4, Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 7031579-3004
 • 27.11.2023 13:00 - 15:00, Vast.syntyneen elvytysharjoitus, PIENRYHMÄ 1- Kjell Helenius
 • 30.11.2023 13:00 - 15:00, Vast.syntyneen elvytysharjoitus, PIENRYHMÄ 2 - Kjell Helenius
 • 04.12.2023 16:00 - 17:30, Lääkäri Tiia Kovanen, Synnytyksen jälkitarkastus luento, Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 7031579-3004
 • 05.12.2023 16:00 - 17:30, Pienryhmä 2, Lääkäri Tiia Kovanen, synnytyksen jälkitarkastus harjoitus, Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 7031579-3004
 • 05.12.2023 17:30 - 19:00, Pienryhmä 1, Lääkäri Tiia Kovanen, synnytyksen jälkitarkastus harjoitusSynnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 7031579-3004

Tavoitteet

Synnytyksen jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen hoitotyö 5 op
Tavoitteet
- osaa itsenäisesti hoitaa synnyttänyttä naista ja perhettä
- osaa ennakoida ja tunnistaa synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen voinnissa tapahtuvia muutoksia
- osaa ohjata synnyttänyttä äitiä ja perhettä terveyttä edistävästi ja perhekeskeisesti
- osaa vastasyntyneen hoitoprosessin
- osaa ehkäistä, tunnistaa ja puuttua ajoissa vastasyntyneen voinnin muutoksiin
- ymmärtää varhaisen vuorovaikutuksen ja sen tukemisen merkityksen osana lapsivuodeaikaa
- osaa toimia vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta tukevasti
- osaa havainnoida varhaisen vuorovaikutuksen ongelmia
- osaa suorittaa säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksen
- Tietää yleisimmät peri- ja neonatologiset sairaudet ja ongelmat
- Osaa tarkkailla ja hoitaa vastasyntynyttä, vastasyntyneen vointia ja henkeä uhkaavissa tilanteissa moniammatillisen tiimin jäsenenä

Sisältö

Synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen seuranta, ohjaus ja arviointi
- Synnyttäneen naisen ja perheen voinnin seuranta-, hoito- ja arviointimenetelmät
- Alateitse ja keisarileikkauksella synnyttäneen naisen ja perheen hoito
- Synnytyksen jälkeiset komplikaatiot
- Synnytyksen jälkeisen psyykkisen hyvinvoinnin seuranta
- Moniammatillinen toiminta ja jatkohoitoon ohjaaminen
- Imetysohjaus
- Synnytyksen jälkeisen terveysneuvonnan sisällöt
- Synnytyksen jälkeinen palautuminen
- Synnytyskeskustelu
- Perhesuunnittelu ja synnytyksen jälkeinen ehkäisy
- Vastasyntyneen voinnin seurantamenetelmät

Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen
- Varhainen vuorovaikutuksen teoreettinen perusta
- Varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi
- Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemisen menetelmät kätilötyössä

Synnytyksen jälkitarkastus
- Palautuminen synnytyksestä ja gynekologinen status
- Synnytyskeskustelu
- Perhesuunnittelu
- Vanhempainetuudet jälkitarkastuksessa
- Imetyksen sujuminen ja mahdolliset ongelmat imetyksessä

Tehostettua hoitoa vaativan vastasyntyneen hoitotyö
- Yleisimmät peri- ja neonatologiset sairaudet ja ongelmat
- Toiminta vastasyntyneen voinnin muuttuessa
- Vastasyntyneen elvytys

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:
Kätilötyö - Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 2021 . Toimittaneet Harvala, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. EDITA.

Maila Deufel ja Elisabet Montonen 2016. Lapsivuodeaika. Duodecim.


Suositeltavaa:

THL Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilastot https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Maila Deufel ja IMETYS
Viisaat valinnat http://viva.tamk.fi/

Naistalo: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Sateenkaariperheet http://sateenkaariperheet.fi/

Käpy ry https://kapy.fi/

ÄIMÄ ry https://aima.fi/

Opetusmenetelmät

Teoriaopinnot vaihtelevin menetelmin lähitapaamisissa.
Itsenäinen opiskelu ja ennakkovalmistautuminen lähiopetukseen.
Tentti (materiaalitentti pienryhmittäin/pareittan)

Kansainvälisyys

Lähitapaamiset.
Käänteinen oppiminen.
Itsenäinen opiskelu.
Vertaisoppiminen ja oppimisen jakaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-Teoriaopintojen aihepiiriin perehtyminen ja valmistavat ennakkotehtävät
-Lähiopetus
-Tenttiin valmistautuminen
-Yht. 135t

Sisällön jaksotus

SYJÄ-opintojakson lähiopetus.
Imetysohjauskoulutuksen tiedot myöhemmin Itsissä (Satu Halonen).
Muutokset mahdollisia

Vk 39
Opintojakson info: Tiina Murto & Hanna Koivikko
Teoria 1. Synnyttäneen naisen ja perheen synnytyksen jälkeinen seuranta ja hoito normaalin synnytyksen jälkeen. Lähiopetus: Tiina Murto & Hanna Koivikko

Vk 40
Teoria 2. Terveen vastasyntyneen seuranta. Lähiopetus: Tiina Murto & Hanna Koivikko

Vk 46
Teoria 3. Epäsäännöllinen lapsivuodeaika. Lähiopetus: Tiina Murto & Hanna Koivikko

Vk 47
Bayer - synnytyksen jälkeinen ehkäisy

Vk 48
Teoria 4. Synnyttäneen äidin ja perheen kotiuttaminen sairaalasta, Lyhytjälkihoitoinen synnytys, perhehotelliLähiopetus: Tiina Murto & Hanna Koivikko


Lisäksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana:
Neonatologin luennot 6 h ja vastasyntyneen elvytyssimulaatiot 3h+ 3h.
Synnytyksen jälkitarkastus 6 h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson toteutukseen liittyy läheisesti Kätilötyön syventävät simulaatiot- opintojakso.

Neonatologian ja synnytyksen jälkitarkaustussimulaatiot läsnäolopakko 100%. Poissaolon korvaus on mahdollista seuraavan kätilökurssin kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Neonatologian ja jälkitarkastussimulaatiot hyväksytty- hylätty
Ryhmä/paritentti numeerinen arviointi 1-5
Imetysohjaaja hyväksytty- hylätty