Siirry suoraan sisältöön

Kätilötyön erityisosaaminen 2 (7 op)

Toteutuksen tunnus: 7031581-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

04.05.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Mari Berglund
 • Marjatta Häsänen

Ryhmät

 • PKÄTIS20
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 09.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 10.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 11.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 12.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 13.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 14.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 15.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 16.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 17.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 18.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 19.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 20.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 21.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 22.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 23.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 24.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 25.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 26.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 27.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 28.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 29.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 30.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 31.10.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 01.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 02.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 03.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 04.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 05.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 06.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 07.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 08.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 09.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 10.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 11.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005
 • 12.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Kätilötyön erityisosaaminen 2 7031581-3005

Tavoitteet

KäTILöTYöN ERITYISOSAAMINEN 2, 7 op (KäER2)
TAVOITTEET
- osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä moniammatillisen tiimin jäsenenä
- osaa ohjata, neuvoa ja hoitaa potilaita ja omaisia kätilötyön seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä hoidollisissa ongelmissa, lääkehoidossa, ravitsemuksessa, liikunnassa ja hygieniassa
- osaa toimia eettisesti kätilötyön etiikan mukaisesti ja osaa noudattaa vallitsevia ohjeita ja lainsäädäntöä
- osaa tukea potilaan voimaantumista
- osaa toimia aseptisesti oikein
- osaa käyttää osastolla olevia sähköiseen kirjaamiseen tarkoitettuja ohjelmia ja kirjata keskeiset asiat tietokantaan

Sisältö

Sisältö
- opiskeluyksikköinä EU/2005 direktiivien mukaiset harjoitteluyksiköt
- kätilötyön harjoittelu raskaana olevan naisen, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä toteuttavissa yksiköissä

Oppimateriaalit

Soveltuvat teoriaopinnot j aitsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Kansainvälisyys

Ohjattu harjoittelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksiluku työsuhteessa erillisten ETK-osaamisalan ohjeiden mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

203 h (-6 h). Poissaolot korvattava.


Harjoittelusta poissaolotunnit on korvattava harjoittelupaikassa tai työsuhteessa. Ilmoitus poissaolosta mahdollisimman pian harjoitteluyksikköön ja poissaolopäivän aikana sähköpostilla harjoittelua ohjaavalle opettajalle. Ole uudelleen yhteydessä opettajaan, jos poissaolo venyy muutamaa päivää pidemmäksi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ks erikseen harjoittelujen arviointikriteerit klö-suuntaavat.

Sisällön jaksotus

Toteutuu EU-direktiivien mukaisessa kätilötyön ohjatussa harjoittelussa vk 41-45 (naistentautien pkl tai vuodeosasto, äitiyspkl tai -neuvola, keskola, prenataaliosasto tai lapsivuodeosasto)

Perehdytystunti (2h) lähiopetuksessa koululla edeltävästi.

Henkilökohtaiset tavoitteet toisen harjoitteluviikon alussa SUN harkkasovellukseen kommentoitavaksi/ hyväksyttäväksi. Ennen palautusta olet jo keskustellut tavoitteista lähiohjaajan kanssa, joka on ne hyväksynyt.
Väliarviointi Sunharkassa. opiskelijan väliarviointi ja lähiohjaajan kommentit ja/ tai suoraan hyväksyntä.

Loppuarviointi: SUNharkkasovellukseen opiskelijan itsearviointi ja lähiohjaajan palaute sekä hyväksyntä ja työvuorot lopuksi lähiohjaajan hyväksymänä.
Opettaja hyväksyy arvioinnit ( 3 kpl) ja työvuorot Sunharkassa.

Palautetunti 2 h lähiopetuksessa koululla harjoittelun jälkeen.

Vakiotunteihin (6 h) sisältyy perehdytys- ja palautetuntien lisäksi 2 h Jobiilin cv:n päivitys.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sunharkka

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty