Siirry suoraan sisältöön

Matematiikka I (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7040207-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

31.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 80

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Suvi Aittapelto

Ryhmät

 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23A
  PRAKIS23A
 • PRAKIS23B
  PRAKIS23B
 • PRAKIS23C
  PRAKIS23C
 • 06.09.2023 13:00 - 15:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 08.09.2023 10:00 - 12:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 11.09.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 14.09.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 15.09.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka I 7040207-3013, aloitus tasalta
 • 18.09.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 21.09.2023 15:15 - 16:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 22.09.2023 08:30 - 10:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 25.09.2023 09:00 - 10:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 25.09.2023 10:00 - 12:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 29.09.2023 08:30 - 11:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 02.10.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 04.10.2023 08:30 - 10:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 06.10.2023 10:00 - 12:00, Matematiikka I 7040207-3013, aloitus tasalta
 • 09.10.2023 08:30 - 10:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 12.10.2023 14:00 - 16:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 13.10.2023 08:30 - 10:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 23.10.2023 08:30 - 10:00, Matematiikka I 7040207-3013, -3014
 • 23.10.2023 12:00 - 14:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 27.10.2023 08:15 - 09:45, Matematiikka I 7040207-3013
 • 30.10.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 31.10.2023 14:00 - 16:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 01.11.2023 10:00 - 12:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 06.11.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 09.11.2023 08:30 - 10:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 10.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka I 7040207-3013, aloitus tasalta
 • 13.11.2023 12:15 - 13:45, Matematiikka I 7040207-3013
 • 14.11.2023 08:30 - 10:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 15.11.2023 08:30 - 10:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 21.11.2023 08:30 - 10:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 23.11.2023 14:00 - 16:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 24.11.2023 08:30 - 10:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 27.11.2023 12:30 - 14:30, Matematiikka I 7040207-3013
 • 29.11.2023 09:30 - 10:15, Matematiikka I 7040207-3013
 • 01.12.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka I 7040207-3013, aloitus tasalta
 • 04.12.2023 11:30 - 13:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 07.12.2023 10:00 - 12:00, Matematiikka I 7040207-3013
 • 08.12.2023 10:00 - 12:00, Matematiikka I 7040207-3013, -3014

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia omakohtaiseen työskentelyyn perusmatematiikan alueilla. Huomiota kiinnitetään matemaattisten käsitteiden ymmärtämiseen ja käytäntöön soveltamiseen.

Sisältö

- Lukion matematiikka tarpeellisilta osin
- lausekkeiden käsittely
- yhtälöoppia
- kolmion trigonometriaa
- vektorilaskentaa
- trigonometriset funktiot ja trigonometrian kaavoja
- logaritmioppia
- avaruusgeometriaa
- differentiaali- ja integraalilaskennan perusteita
- matematiikkaohjelmien perusteita

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Oppikirjana käytetään kirjaa Alestalo S. et al: Tekninen matematiikka 1. Tammertekniikka.

Kokeessa saa olla apuna merkinnöistä puhdas MAOL-taulukkokirja.
Laskin tarvitaan kurssilla.
ItsLearningissa lisämateriaaleja

Opetusmenetelmät

Luentoja ja laskuharjoituksia tunnilla n. 5-6 h /vko.
Kotitehtävät osin omalla ajalla sekä muu itsenäinen opiskelu (videot, muistiinpanot, oppikirja ja muut kirjalliset materiaalit)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Syyslukukaudella järjestetään kaksi välikoetta.
Uusintakokeet ovat koko kurssin kattavia loppukokeita. Uusintakoe järjestetään kaksi kertaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tällä toteutuksella opetukseen on varattu enemmän aikaa kuin rinnakkaistoteutuksellaan ja näin ollen suurin hyöyty tästä kurssista saadaan osallistumalla säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen. Itsenäinstä kurssin suoritusta ei suositella kuin yksittäisten poissaolojen kohdalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta n. 5-6 h viikossa,
Opiskelijan itsenäisen työn osuus on kurssilla vähintään 5 h/vko.

Sisällön jaksotus

Matematiikka 1 -kurssin tavoitteena on antaa insinööriopiskelijalle matematiikan pohjatiedot sekä insinöörin ammattia että tulevia muita opintojaksoja ajatellen. Sisältönä ovat:
Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys
Murtoluvuilla laskeminen
Murtolausekkeet, potenssit, polynomilausekkeet ja rationaalilausekkeet
Polynomifunktiot sekä I ja II asteen polynomiyhtälöt ja -epäyhtälöitä
Yhtälöparit ja -ryhmät
Juuret
Eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
Logaritmifunktiot ja -yhtälöt
Suorakulmaisen kolmion trigonometria
Trigonometriset funktiot yksikköympyrässä
Sinilause, kosinilause ja yleisen kolmion ratkaiseminen
Vektorilaskennan peruskäsitteet ja tekniikan ongelmien mallintaminen vektorien avull

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäisy vaatii välikokeista yhteensä vähintään 16/40 pistettä.

Kotitehtävistä voi saada max 5 pistettä.

Kun välikokeista on saatu yhteensä väh. 16 pistettä, määräytyy hyväksytty arvosana yhteispistemäärän mukaan:

väh 16 p -> 1
väh 21,5 p -> 2
väh 27 p -> 3
väh 32,5 p -> 4
väh 37,5 p -> 5


Välikokeet ovat ainutkertaisia, eli niitä ei voi uusia. Varsinainen uusintakoe kattaa koko kurssin asiat. Uusintakokeita pidetään kaksi kertaa.