Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointi, terveyden edistäminen ja yrittäjyys (3 op)

Toteutuksen tunnus: 7051084-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

  • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Säde Huhtanen
  • Petteri Aatsinki
  • Jarno Huhtanen

Ryhmät

  • PRÖNTS20
    Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suun terveydenhuollon ammatinharjoittamisen ja yrittäjyyden perusteet
- osaa kuvata suun terveyden ja osallisuuden edistämisen merkityksen asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa

Sisältö

Sisältö
- lainsäädäntö
- yrittäjyys
- arvoperusta
- asiakaslähtöisyys
- suun terveyden edistäminen ja omahoito
- moniammatillisuus ja monialaisuus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson aikana

Opetusmenetelmät

Monimuoto opiskelu (lähitunnit, tehtävät, opintokäynnit, pienryhmätyöskentely, projektit)

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys ja konstruktivistinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op= 81 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Ajoitus: Syksy 2022

Hyvinvointi, terveyden edistäminen ja yrittäjyys. Projektit, CV, yrittäjyys/röntgenhoitajan ura mahdollisuuksi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Osia ammattiopinnoista suoritettuna