Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7062043-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

 • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Johanna Kerola
 • Ida Myntt

Ryhmät

 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • 04.12.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 2 7062043-3006
 • 05.12.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 2 7062043-3006
 • 06.12.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 2 7062043-3006
 • 07.12.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 2 7062043-3006
 • 08.12.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 2 7062043-3006
 • 11.12.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 2 7062043-3006
 • 12.12.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 2 7062043-3006
 • 13.12.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 2 7062043-3006
 • 14.12.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 2 7062043-3006
 • 15.12.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 2 7062043-3006

Tavoitteet

Opiskelija osaa
-toteuttaa kuvantamistutkimuksiin ja kuvantaohjattuihin toimenpiteisiin sisältyviä hoitotoimenpiteitä turvallisesti
-perustella toimintansa

Sisältö

Yksilöosaaminen:
- harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
- oman osaamisen arvioiminen
- oman toimintansa perusteleminen
 
Kuvantamisosaaminen:
-hoitotoimenpiteiden yhdistäminen erilaisiin kuvantamis- tai hoitomenetelmiin
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- erilaisten viestinnän keinojen soveltaminen  potilaan kohtaamisessa
-potilaan toiminnallisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen ( vuorovaikutteisten ja fyysisten auttamismenetelmien käyttäminen)
- potilaan biofyysisten voimavarojen arvioiminen ja  tukeminen
-kuvantamistilanteille tyypillisten  hoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja niissä tarvittavien välineiden käyttäminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- aseptisen työskentelyn perusteiden soveltaminen
- ergonomisesti toiminen
- potilaan hoitopolun kuvaaminen
 
Yhteisöosaaminen (eettinen osaaminen, työyhteisö- ja työelämätaidot)
- vuodeosaston ja sen toiminnan tunnusomaisten piirteiden ja keskeisten yhteistyötahojen ja -muotojen kuvaaminen
- työaikojen ja yhteisten sopimusten noudattaminen
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvaan toteutussuunnitelmissa.

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset viikottaisten teemojen mukaiset materiaalit ITS-ympäristössä

Kansainvälisyys

Syyslukukadelle ryhmä on jaettuna kahteen pienryhmään. Opintojaksolla toteutetaan käänteisen luokkahuoneen periaatetta. Opintojakson sisältö on teemoitettu viikkokohtaisesti. Pienrymäkokoontumiset ovat viikottain. Opiskelijat perehtyvät alustavasti edellisellä viikolla seuraavan viikon teemaan, materiaaleihin ja tehtäviin ja laativat itsellensä tavoitteen oppimistilanteita varten.

Kliinisessä harjoittelussa opiskelijat harjoittelevat aidoissa potilastilanteissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koulussa tapahtuva harjoittelu ( 2 op) on 54 tuntia opiskelijan työtä
Kliinisen harjoittelun (3 op) kesto on 2 viikkoa

Sisällön jaksotus

Syksyn 2023 harjoitustunnit (koulussa tapahtuva harjoittelu 2 op) toteutuvat välillä vko 37-50
Syksyn harjoitustunnit kuuluvat hoitamis- ja ohjaamisosaamisen (5 op) ja turvallisen kliininen radiografia (1 io) kurssin alle.
Kliininen harjoittelu (3 op) sijoittuu 1 lukukauden loppuun (PRÖNTS23A) ja 2. lukukauden alkuun (PRÖNTS23B).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ajankohtaiset viikottaisten teemojen mukaiset materiaalit ITS-ympäristössä.
Luokassa tapahtuva harjoittelu: Hyväksytty: Osallistuminen harjoitustunneille 100 %.
Kliininen harjoittelu: Hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 2 toteutuu seuraavasti:
Osa 1 Syyslukausi 2 op integroituna Hoitamis- ja ohjaamisosaamisen opintojaksoon.
Osa 2 Kevätlukukausi 3 op aidoissa potilas/asiakas/asukaskontakteissa erilaisissa hoito- ja hoivalaitoksissa.
Osan 2 toteutuksen edeltävyysehtona on Hoitamis-ja ohjaamisosaamisen opintojakson osaaminen on osoitettu näyttönä vähintään osaamistasolla 1 .