Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 4 (10 op)

Toteutuksen tunnus: 7062045-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

 • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Petteri Aatsinki

Ryhmät

 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • 04.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 05.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 06.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 07.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 08.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 09.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 10.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 11.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 12.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 13.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 14.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 15.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 16.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 17.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 18.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 19.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 20.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 21.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 22.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 23.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 24.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 25.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 26.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 27.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 28.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 29.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 30.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 31.03.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 01.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 02.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 03.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 04.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 05.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 06.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 07.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 08.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 09.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 10.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 11.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 12.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 15.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 16.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 17.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 18.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 19.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 20.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 21.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 22.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 23.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 24.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 25.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 26.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 27.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 28.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 29.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 30.04.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 01.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 02.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 03.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 04.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 05.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 06.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 07.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 08.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 09.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 10.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 11.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 12.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 13.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 14.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 15.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 16.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 17.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 18.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 19.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 20.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 21.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 22.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 23.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006
 • 24.05.2024 08:00 - 16:00, Harjoittelu 4 7062045-3006

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida inhimillisiä ja turvallisia potilaan natiivikuvantamistapahtumia aidoissa kliinisen radiografian toimintaympäristöissä
- perustella toimintansa
 
 

Sisältö

Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen ja osaamisen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen (esim. kuvausprojektiot ja parametrit)
-kuvantamistapahtumaan sisältyvien ongelmien ratkaiseminen
 
Kuvantamisosaaminen:
- lähetteen mukaisen kuvantamistapahtuman suunnitteleminen
- kuvantamislaitteiden ja - välineiden turvallinen käsitteleminen
- kuvausparametrien valitseminen ja kuvauslaitteen asemoiminen
 -potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan kuvausprojektioihin asetteleminen
- kuvainformaation  käsitteleminen
- kuvainformaation riittävyyden arvioiminen
- kuvainformaation tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen natiivikuvista suomeksi ja latinaksi
- kuvantamistapahtuman kirjaaminen
- kuvantamisen toimintaohjausjärjestelmän (RIS), kuvien arkistointi ja siirtojärjestelmän (PACS) sekä potilastietojärjestelmän käyttäminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-potilaan toiminnallisten, biofyysisten, kognitiivisten ja sosiaalisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen (ohjaaminen ja avustaminen)
- potilaan tiedollisen yksityisyyden suojaaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- potilastietojen turvallinen käyttäminen
- potilaan säteilylatistuksen optimoiminen
- oman ja muiden säteilyaltistuksen minimoiminen
- aseptisesti ja ergonomisesti työskenteleminen
 
Laatuosaaminen
- natiivikuvantamislaitteiston säännöllisiin laatumittauksiin osallistuminen
- kuvantamistapahtuman sujuvuuden arvioiminen
- potilaan ja asiakkaan tyytyväisyyden arvioiminen
 
Yhteisöosaaminen ja Verkosto-osaaminen
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvaan toteutussuunnitelmissa.
 

Oppimateriaalit

Harjoittelupaikassa osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöisyys
Toteutus: Opiskelija laatii harjoittelua varten alustavat tavoitteet suhteessa yleisiin tavoitteisiin kirjaamalla ne Sunharkka arviointi sovellukseen. Harjoittelun arviointi toteutetaan kokonaisuudessaan Sunharkka soveluksessa.
Opiskelija toimittaa alustavat tavoitteet ensin opettajatuutorin/harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksyttäväksi. Viimeistään viikkoa ennen harjoittelua opiskelija toimittaa hyväksytyt tavoitteet harjoittelu paikan yhteyshenkilölle.
Opiskelija seuraa ja arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka perusteella hän laatii harjoittelun päätyttyä tiivistelmän toimitettavaksi opettajatuutorille/harjoittelun ohjaavalle opettajalle
Opiskelija tekee harjoitteluun mahdollisesti suunnatun kirjallisen tehtävän

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia. Harjoittelupaikassa 38 tuntia ja 15minuuttia viikossa. Kirjalliset tehtävät tunti 45 minuuttia viikossa. Harjoittelun kesto on kuusi viikkoa

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu. PRÖNTS23A: Viikot 10-15.2024 . PRÖNTS23B : Viikot 16-21.2024 Modaliteetti: natiivi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; itslearning
- Kustannukset opiskelijalle; Ruoka- ja matkakustannukset
- edeltävyys ehdot: hyväksytty suorittaminen:
* Turvallisen säteilyn käytön perusteet (säteilyfysiikka, säteily biologia, turvallinen kliininen radiografia) 5 op
* Röntgentutkimusosaaminen 1 5 op
* Röntgentutkimusosaaminen 2 5 op
* Harjoittelu 1 : 7 op
* Harjoittelu 2: 5 op
* Harjoittelu 3: 15 op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi : hyväksytty/hylätty
- Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
- Radiografia- tai sädehoitotyön menetelmäosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
- ¬ Radiografia- tai sädehoitotyön laadunhallinta-osaaminen
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälisyysosaaminen
Harjoittelun lopussa arviointikeskustelu harjoittelupaikassa. Arviointikeskustelut ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun aikana ja sen jälkeen, tutor-tunnilla ja henkilökohtaisessa lukukausipalautteessa
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arvioinnin ja työajan suunnitelman hyväksytty toteuttaminen ja kirjaaminen Sunharkka arviointi sovellukseen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen. Palautus Itslearningiin
- mahdollisen kirjallisen tehtävän hyväksytty toteuttaminen
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun modaliteetin teoria opintojen hyväksytty suorittaminen. Harjoittelu 1-3 hyväksytty suorittaminen
Englanniksi