Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 7 (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7062048-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Petteri Aatsinki

Ryhmät

 • PRÖNTS21
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • 02.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 03.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 04.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 05.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 06.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 09.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 10.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 11.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 12.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 13.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 16.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 17.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 18.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 19.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 20.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 23.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 24.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 25.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 26.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007
 • 27.10.2023 08:00 - 16:00, Harjoittelu 7 7062048-3007

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida inhimillisiä ja turvallisia kuvantamis- tai hoitotapahtumia aidoissa  kliinisen radiografian toimintaympäristöissä (natiivikuvantaminen, tietokonetomografia, magneettikuvantaminen, kuvantaohjatut toimenpiteet, isotooppikuvantaminen, sädehoito)
- perustella oman toimintansa näyttöön perustuen
-kuvata kliinisen radiografian kehittämiskohteita

Sisältö

Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen ja osaamisen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen näyttöön perustuen
-kuvantamis- tai sädehoitotapahtumaan sisältyvien ongelmien ratkaiseminen
-kliinisen radiografian kehittämiskohteiden osoittaminen
 
Kuvantamis- tai sädehoito-osaaminen:
-  lähetteen tai hoitosuunnitelman mukaisen kuvantamis- tai hoitotapahtuman suunnitteleminen
 - kuvantamis- tai hoitolaitteiden ja -välineiden turvallinen käyttäminen
- kuvausparametrien tai -ohjelman valitseminen
- potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan asetteleminen kuvaus- tai hoitoasentoihin
- potilasinformaation tuottaminen ja käsitteleminen ja sen riittävyyden arvioiminen
- kuvaus- tai sädehoitotapahtuman kirjaaminen ja tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvista tai hoitosuunnitelmista
- toimintaympäristölle tunnusomaisten tietojärjestelmien käyttäminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- potilaan toiminnallisten, biofyysisten, tiedollisten, sosiaalisten ja ekonomisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen
- potilaan oikeuksien ja yksityisyyden tukeminen
- potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen suomeksi että ruotsiksi
-vieraskielisen potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen ja avustaminen
- potilasohjauksen ja –ohjeiden arvioiminen
- potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja perusteleminen potilaalle
- toimintaympäristölle tunnusomaisen turvallisen lääkehoidon toteuttaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja hoitotietojen kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- toimintaympäristön turvallisuuskulttuurin kuvaaminen
- potilasturvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
- oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
 Laatuosaaminen:
- laitteistojen säännöllisiin laatumittauksiin osallistuminen
- kuvantamis- tai sädehoitotapahtuman sujuvuuden arvioiminen
- potilaan tai asiakkaan tyytyväisyyden arvioiminen
- toiminnan kustannusrakenteen kuvaaminen
- laatukäsikirjaan perehtyminen
- kliinisen radiografian palveluprosessin kuvaaminen ja arvioiminen osana liiketoimintaa
 
Yhteisöosaaminen:
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä
- toimintaympäristön ominaispiirteiden kuvaaminen ja sille tunnusomaisen terminologian käyttäminen ja ohjeitusten noudattaminen
- eettisen ongelmatilanteen tunnistaminen kliinisessä radiografiassa
 
Verkosto-osaaminen:
-yhteistyössä toimiminen, viestiminen sekä verkostoituminen työelämän ja/tai alan muiden toimijoiden kanssa ja vieraskielisen terminologian käyttäminen
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvataan toteutussuunnitelmissa.
&n

Arviointiasteikko

H-5