Siirry suoraan sisältöön

Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7062054-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Johanna Kerola
 • TERHY6 Virtuaalihenkilö6 RTG1
 • Ida Myntt

Ryhmät

 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • 05.09.2023 12:00 - 16:00, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 11.09.2023 12:00 - 16:00, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 12.09.2023 13:00 - 17:00, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 18.09.2023 08:00 - 12:00, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 28.09.2023 12:00 - 16:00, Pienryhmä 1, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 29.09.2023 08:00 - 12:00, Pienryhmä 2, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 02.10.2023 12:00 - 16:00, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 05.10.2023 12:00 - 16:00, Pienryhmä 2, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 06.10.2023 08:00 - 12:00, Pienryhmä 1, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 06.10.2023 12:00 - 16:00, Pienryhmä 2, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 09.10.2023 12:00 - 16:00, Pienryhmä 1, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 10.10.2023 08:00 - 12:00, Pienryhmä 2, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 10.10.2023 12:00 - 16:00, Pienryhmä 1, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 24.10.2023 13:00 - 15:00, Tentti, Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen 7062054-3007
 • 07.11.2023 13:15 - 14:00, Mahdollisuus oman tenttipaperin tarkistamiseen (hoitamis- ja ohjaamisosaaminen)

Tavoitteet

Opiskelija osaa kertoa
- erilaisia vuorovaikutuksellisia ja fyysisiä keinoja auttaa ja tukea potilasta kuvantamis- ja hoitotilanteissa
- kuvantamistilanteissa sovellettavien hoitotoimenpiteiden toteutuksen perusteet
- toimenpiteissä käyttävien välineiden turvallisen käytön
- aseptisen työskentelyn perusteet potilaan auttamisessa ja hoitotoimenpiteissä
- vuodeosaston toiminnan perusteet
- ergonomisen toiminnan perusteet
 
Opiskelija osaa perustella röntgenhoitajan toiminnan näyttöön perustuen

Sisältö

Tarkempi sisältö kuvataan toteutussuunnitelmassa.

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset teemojen mukaiset materiaalit
Luentomateriaalit

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään käänteisen luokkahuoneen periaatetta, jossa opiskelijat tutustuvat opetuksen aiheeseen ennalta. Oppitunneilla käytetään oppijalähtöisiä opetusmetodeja, joilla opiskelijat osallistuvat aktiivisina toimijoina opetukseen.
Opintojaksolla on hybridiopetus, oppitunteja luokkahuoneessa sekä etänä. Jaksolla on yhteisiä tunteja sekä pienryhmätunteja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 5 x 27t

Sisällön jaksotus

Opintojakson teemat:
Potilaan oikeudet
Potilaan yksityisyyden suojaaminen kuvantamistilanteessa
Terveydenhuolto Suomessa
Potilaan ohjaaminen ja vuorovaikutus kuvantamistilanteessa
Elämän loppuvaiheen hoitotyö
Hoitotyön ja -toimenpiteiden turvallisuus
Hoitotyön ja kuvantamisen kirjaaminen
Potilaan voinnin seuraaminen ja vitaalielintoiminnot
Hygienia ja aseptiikka
Ergonomia ja potilassiirrot
Kestävä kehitys hoitotyössä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tavoiteperustainen ja opintojakson sisältöjen mukainen arviointi.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunnista keskeisiä kliinisen radiografian menetelmiä/keinoja, joilla taataan potilasturvallisuusja ja asiakaslähtöisyys.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskeliija osaa kuvata keskeisiä kliinisen radiografian menetelmiä/keinoja, joilla taataan potilasturvallisuusja ja asiakaslähtöisyys.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskeliija osaa kuvata ja perustella keskeiset kliinisen radiografian menetelmät/keinot, joilla taataan potilasturvallisuus ja asiakaslähtöisyys.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hoitamis- ja ohjaamisosaamisen opintojakson keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa kuvata, perustella ja toteuttaa ne keskeiset kliinisen radiografian menetelmät/keinot, joilla hän takaa potilasturvallisuuden ja asiakaslähtöisyyden, ja että hän osaa ainakin alustavasti myös arvioida osaamistaan ja/tai esittää kehittymistarpeensa.