Siirry suoraan sisältöön

Turvallisen säteilyn käytön perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7062055-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

 • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Johanna Kerola
 • Sanna Virtanen
 • Ida Myntt

Ryhmät

 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • 30.08.2023 10:00 - 12:00, Säteily fysiikka: Laivola, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007
 • 31.08.2023 08:15 - 09:45, Säteily fysiikka: Laivola, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007
 • 05.09.2023 08:15 - 09:45, Säteily fysiikka: Laivola, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007
 • 07.09.2023 08:15 - 09:45, Säteily fysiikka: Laivola, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007
 • 12.09.2023 08:15 - 09:45, Säteily fysiikka: Laivola, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007
 • 19.09.2023 08:15 - 09:45, Säteily fysiikka: Laivola, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007
 • 21.09.2023 14:00 - 16:00, TENTTI, Säteily fysiikka: Laivola, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007
 • 26.09.2023 12:30 - 15:45, Säteily fysiikka: Laivola, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007
 • 28.09.2023 10:00 - 12:00, Säteilybiologia, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007
 • 25.10.2023 12:00 - 16:00, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007
 • 09.11.2023 08:00 - 12:00, Pienryhmä 1, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007
 • 09.11.2023 12:00 - 16:00, Pienryhmä 2, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007
 • 23.11.2023 08:00 - 12:00, Pienryhmä 1, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007
 • 23.11.2023 12:00 - 16:00, Pienryhmä 2, Turvallisen säteilyn käytön perusteet 7062055-3007

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata:
 
Kliinisen radiografian perusteiden osalta
- säteilyn eri käyttömuotoja potilaan terveyden tai sairauden tutkimisessa tai hoitamisessa
- kliinisen radiografian toimintaympäristöt
- näyttöön perustuvan kliinisen radiografian perusteet
- tulevan ammattinsa juridiset ja eettiset lähtökohdat
 
Säteilybiologian perusteiden osalta
- ionisoivan säteilyn ja aineen vuorovaikutuksen biologisessa materiaalissa
- yleisimmät ionisoivan säteilyn vaikutukset eri kudoksiin
- solun vaurioitumisen ja sen korjausmekanismit
- kudosten säteilyherkkyydet
- säteilyn aiheuttamat solu- ja molekyylitason ilmiöt kasvaimessa ja normaalikudoksessa
- kuvata solun ja DNAn rakenteen ja solunjakautumisen sekä mutaatioiden syntymekanismin säteilybiologian näkökulmasta
 
Säteilyfysiikan perusteiden osalta
-atomin ja sen ytimen rakenteen
-säteilyn lajit ja lähteet
-säteilyn ja aineen vuorovaikutuksen
-säteilyn havaitsemisen ja mittaamisen keinoja
 

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset materiaalit
Luentomateriaalit
Säteilybiologia: videoluennot,
https://www.stuk.fi/julkaisut/sateily-ja-ydinturvallisuus-kirjasarja/sateilyn-terveysvaikutukset

Kliininen säteilybiologia(Duodecim1997)

Opetusmenetelmät

Luento-opetusta ja itsenäistä työskentelyä
Turvallisen kliinisen radiografian perusteet on integroitu Hoitamis- ja ohjaamisosaamisen sekä Harjoittelu 2 syksyn opintoihin

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Säteilybiologian kurssissa on kotitentti, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla

Kansainvälisyys

Luento-opetusta, videoluentoja soveltuvin osin

Sisällön jaksotus

Säteilybiologian perusteet syyslukukausi 2023 sisältö:
1. Solubiologiaa
2. Säteily ja solu
3. Säteilyn fysikaaliset vuorovaikutukset, DNA-vauriot,
mutaatiotyypit, solukuolema
4.Yleistä ionisoivasta säteilystä
5.Säteilyn haittavaikutukset, suuret ja pienet annokset
6. Syöpäriski, säteilyn geneettiset vaikutukset
7.Säteilyepidemiologia: syöpä, muut sairaudet, säteily ja
raskaus

Säteilyfysiikan perusteet syyslukukausi 2023
Turvallisen kliinisen radiografian perusteet syyslukukausi 2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu opintojakson eri osien keskiarvosta