Siirry suoraan sisältöön

Sädehoito-osaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7062062-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

 • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Sanna Virtanen

Ryhmät

 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • 29.09.2023 10:00 - 12:00, Onkologia, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 06.10.2023 08:00 - 10:00, Onkologia, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 06.10.2023 10:00 - 12:00, Onkologia, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 10.10.2023 10:00 - 12:00, Onkologia, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 17.10.2023 14:30 - 16:00, Sädehoitotyö: Lindholm, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 30.10.2023 14:30 - 16:45, Sädehoitotyö: Lindholm, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 31.10.2023 14:30 - 16:45, Sädehoitotyö: Lindholm, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 06.11.2023 12:30 - 15:45, Sädehoidon fysiikka: Ollonqvist, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 07.11.2023 14:30 - 16:00, Sädehoitotyö: Lindholm, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 07.11.2023 16:00 - 17:30, Ryhmä 1, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 08.11.2023 14:30 - 16:00, Sädehoitotyö: Lindholm, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 08.11.2023 16:00 - 17:30, Ryhmä 2, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 09.11.2023 08:15 - 11:45, Sädehoidon fysiikka:Ollonqvist, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 13.11.2023 12:30 - 15:45, Sädehoidon fysiikka: Ollonqvist, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 14.11.2023 14:30 - 16:45, Sädehoitotyö: Lindholm, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 15.11.2023 14:30 - 16:45, Sädehoitotyö: Lindholm, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 16.11.2023 10:00 - 12:00, TENTTI, Sädehoidon fysiikka, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 20.11.2023 14:30 - 16:00, Sädehoitotyö: Lindholm, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006
 • 22.11.2023 10:00 - 12:00, TENTTI Sädehoitotyö, Sädehoito-osaaminen 7062062-3006

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
- kertoa inhimillisen ja turvallisen sädehoitotapahtuman osatekijät hoitotapahtuman eri vaiheissa
- perustella röntgenhoitajan toiminnan  sädehoitotapahtumassa ja -työskentelyssä

Sisältö

Sädehoito-osaaminen:
- sädehoidon fysikaaliset perusteet
- sädehoitolaitteet ja välineet sekä niiden rakenne ja toiminta (lineaarikiihdytin, tyköhoitolaitteet, simulaattori)
- sädehoidon suunnittelun vaiheet ja toteutus (simulaattori, tietokonetomografia, annossuunnittelu)
- sädehoidon toteutuksen eri vaiheet
- kuratiivinen ja palliatiivinen sädehoito
 
 Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-sädehoito potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan ja omaisten vuorovaikutteinen yksilöllinen ohjaaminen sekä avustaminen
-sivuvaikutukset, niiden ennaltaehkäisy ja hoito (ihon hoito, ravitsemus)
-onkologia (syövän synty, oireet, esiintyvyys ja hoitomuodot)
 
 Turvallisuusosaaminen
-potilaan, oman ja muiden sädeannoksen optimointi
-ergonominen työskentely sädehoidossa
 
Laatuosaaminen
-sädehoitolaitteiden ja välineiden laadunvarmistus
-sädehoitotapahtuman laadunvarmistus
-sädehoitoa ohjaavat normit
-näyttöön perustuva sädehoitotyö
 
Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatillisuus sädehoidossa
-eettinen toiminta sädehoidossa
-potilasjärjestöt potilaan hoidon tukena

Oppimateriaalit

Luentomuistiinpanot
Jussila,A-L, Kangas, A. & Haltamo, M.2010. Sädehoitotyö.WSOYpro Oy. Helsinki
muu ilmoitetaan opintojakson aikana

Joensuu et al. Syöpätaudit (Duodecim)

Opetusmenetelmät

Lähitunnit, videoluennot, etäopetus, tehtävät, opintokäynnit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Onkologian tentti on kotitentti, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty ja tentti palautetaan kurssilla sovittavaan päivään mennessä opettajalle sähköpostilla (sanna.virtanen@turkuamk.fi).

Kansainvälisyys

Lähitunnit, videoluennot, etäopetus, tehtävät, opintokäynnit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 tuntia opiskelijan työtä
Osa a 1 op: laitteen rakenne ja toiminta: Ollonqvist
- yhteensä 27 tuntia opiskelijan työtä
- lähitunnit 12, opiskelijan itsenäistä työtä 15 tuntia
Osa b 0.5 op: säteilyaltistuksen optimointi sädehoidossa: Ollonqvist
- yhteensä13 tuntia opiskelijan työtä
- lähitunnit 4, opiskelijan itsenäistä työtä 9 tuntia
Osa c 2.5 op: sädehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi: Lindholm
- yhteensä 68 tuntia opiskelijan työtä
- lähitunnit 24, opiskelijan itsenäistä työtä 44 tuntia
Osa d 1 op: onkologia: Virtanen
- yhteensä 27 tuntia opiskelijan työtä
- lähitunnit 8 , opiskelijan itsenäistä työtä19 tuntia

Sisällön jaksotus

SISÄLTÖ:
Sädehoito-osaaminen:
- sädehoidon fysikaaliset perusteet
- sädehoitolaitteet ja välineet sekä niiden rakenne ja toiminta (lineaarikiihdytin, tyköhoitolaitteet, simulaattori)
- sädehoidon suunnittelun vaiheet ja toteutus (simulaattori, tietokonetomografia, annossuunnittelu)
- sädehoidon toteutuksen eri vaiheet
- kuratiivinen ja palliatiivinen sädehoito
Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-sädehoito potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan ja omaisten vuorovaikutteinen yksilöllinen ohjaaminen sekä avustaminen
-sivuvaikutukset, niiden ennaltaehkäisy ja hoito (ihon hoito, ravitsemus)
-onkologia (syövän synty, oireet, esiintyvyys ja hoitomuodot)
Turvallisuusosaaminen
-potilaan, oman ja muiden sädeannoksen optimointi
-ergonominen työskentely sädehoidossa
Laatuosaaminen
-sädehoitolaitteiden ja välineiden laadunvarmistus
-sädehoitotapahtuman laadunvarmistus
-sädehoitoa ohjaavat normit
-näyttöön perustuva sädehoitotyö
Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatillisuus sädehoidossa
-eettinen toiminta sädehoidossa
-potilasjärjestöt potilaan hoidon tukena
Tavoitteet:
Opiskelija osaa
- kertoa inhimillisen ja turvallisen sädehoitotapahtuman osatekijät hoitotapahtuman eri vaiheissa
- perustella röntgenhoitajan toiminnan sädehoitotapahtumassa ja -työskentelyssä
Osa d1 op: onkologia: Virtanen
• Syövän synty, yleisyys, genetiikka, altistukset, solumuutokset , syövän kasvutapa, metastasointi
• Joukkotarkastukset, varhaisdiagnostiikka, levinneisyys, PAD, gradus, NMT
• Syövän oireet , diagnostiikka ja syöpätautien hoitomuodot yleisesti kuratiivisessa ja palliatiivisessa hoidossa
• Syöpähoitojen haittavaikutukset ja niiden hoito ja lievittäminen , terminaalivaiheen hoidoista
Tavallisimmat syövät, yleisyys,;naiset, miehet, lapset, ennusteet, hoidot pääpiirteittäin;Gastrointestinaalikanavan syövät, Gynekologiset syövät, Urologiset syövät, Keuhkosyöpä, Lymfomat, Ihosyövät,Sarkomat, Hematologiset syövät

AJOITUS:
Syksy 2023.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Itslearning
- Solubiologian perusteet on oltava hallinnassa onkologian kurssille tultaessa
- Jonkin verran iltaluentoja klo 16 jälkeen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi
osa a ja b: 1-5, painotus 1
osa c: 1-5, painotus 2
osa d: hyväksytty/hylätty
-
Hyväksytty suoritus edellyttää:
Osien a,b,c ja d hyväksyttyä suorittamista
Englanniksi

Arviointiasteikko H-5

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Suomeksi
- tehtävien vastaukset/dokumentit ovat sisällöllisesti pinnallisia/puutteellisia
- jakson kontaktitunneilta/opintokäynneiltä merkittävä poissaolo
- tentti hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- tehtävien sisältö vastaa osittain toimeksiantoa
- tentin arvosana
- puutteellinen osallistuminen opintojakson toteutukseen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- tehtävien sisältö vastaa osittain toimeksiantoa
- tentin arvosana
- puutteellinen osallistuminen opintojakson toteutukseen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kiinnostusta modaliteettia kohtaan ja tehtävissä on näkyvissä omaa pohdintaa ja reflektiivisyyttä kirjallisuuteen pohjautuen