Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito-osaaminen kliinisessä radiografiassa (3 op)

Toteutuksen tunnus: 7062069-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Sanna Ojala

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 12.03.2024 08:00 - 12:30, Lääkehoidon 1. teemapäivä
 • 26.03.2024 08:00 - 12:00, Lääkehoidon 2. teemapäivä

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa kuvata kuvantamis- ja hoitotilantilanteille ominaiset lääkehoitotilanteet ja niiden turvallisuusnäkökohdat
-osaa perustella röntgenhoitajan toiminnan lääkehoitotilanteissa

Sisältö

- tavallisimmat kuvantamis- ja hoitotilanteissa käytettävien lääkkeiden käyttötarkoitus, antoreitit sekä sivuvaikutukset ja varotoimenpiteet
- lääkehoidossa tarvittavien laskutoimitusten virheetön suorittaminen
- röntgenhoitajan vastuu virheettömästä lääkehoidon toteuttamisesta

Oppimateriaalit

MATERIAALI
Saano & Taam-Ukkonen (2020) Lääkehoidon käsikirja 9. uudistettu painos

Osat:

Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet
Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen
Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
Lääkkeenanto luonnollista reittiä
Lääkkeen antaminen injektiona
Laskimoon annettava lääke- ja nestehoito
Lääke elimistössä
Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
Lääkehoitoon vaikuttavat tekijät
Sairaanhoitaja turvallisen lääkehoidon totuetutajana
Lääkehoidon turvallisuuden edistäminen

Tai
Saano & Taam-Ukkonen (2018) Lääkehoidon käsikirja

osat:
Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen
Lääkehoidon juridis-eettiset perusteet
Lääkehoidon keskeiset käsitteet
Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
Lääkkeen anto luonnollista tietä
Lääkkeen anto injektiona
Lääkkeen anto laskimoon
JA
Turvallinen lääkehoito- opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseksi

Opetusmenetelmät

tiimioppiminen
yksilöoppiminen
harjoittelu luokassa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkehoidon alkutentti ITsissä tehdään kotona itsenäisenä opiskeluna,
Hyväksytyn suorituksen raja on 70 % . Tärkeää vastata kaikkiin kysymyksiin. Lähes jokaisessa tehtävässä on useita kysymyksiä. Vastaa jokaiseen ja tallenna (Submit) vastaus jokaisen tehtävän jälkeen.
Farmakologia ITsissä
Lopputentti Itsissä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaavat sisällöt tai sama opintojakso toisen ryhmän mukana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

itsenäinen ja ryhmätyöskentely 30 h
teoria opetus (mm. teemapäivät) 10 h
harjoittelu luokassa ja simulaatiot 14 h
lääkelaskenta itsenäinen verkossa 27 h´

Sisällön jaksotus

- röntgenhoitajan lääkehoito-osaaminen
- lääkehoidon toteutusta ohjaavat lait ja asetukset sekä ohjeet
- turvallinen lääkehoito-opas lääkehoidon osaamisen ja toteuttamisen ohjaajana
- lääkehoidossa tarvittavien laskutoimitusten suorittaminen virheettömästi
- lääkkeen antaminen turvallisesti eri antoreittejä
- Laskimokanylointi turvallisesti
-

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lääkehoidon alkutentti 5-1/täydennettevä)
Farmakologia (5-1/ hylätty)
Lopputentti (5-1/ hylätty)
harjoittelu luokassa, 100 % läsnäolo / hyväksytty / täydennettävä
itsenäiset ja ryhmätehtävät hyväksytty/täydennettävä
Lääkelasku hyväksytysti