Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön ideoiminen ja suunnitteleminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7062075-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Säde Huhtanen

Ryhmät

  • PRÖNTS21
    Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
  • 31.08.2023 10:00 - 12:00, Opinnäytetyön ideoiminen ja suunnitteleminen 7062075-3004
  • 13.09.2023 08:00 - 10:00, Opinnäytetyön ideoiminen ja suunnitteleminen 7062075-3004
  • 12.12.2023 08:00 - 14:00, Opinnäytetyö seminaari, Opinnäytetyön ideoiminen ja suunnitteleminen 7062075-3004

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja perustella kehittämiskohteen ja/tai –tarpeen

- soveltaa tiedonhaku- ja arviointitaitoja kuvatessaan kehittämiskohteen tietoperustan näyttöön perustuen

- muodostaa yhdessä toimeksiantajan kanssa yhteisen ymmärryksen kehittämiskohteesta

- valita kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset menetelmät

- tunnistaa eettiset ja uskottavuus kysymykset osana kehittämistoimintaa

- laatia realistisen suunnitelman ja aikataulun kehittämistoiminnan toteuttamiseksi

- soveltaa ja kehittää ilmaisutaitojaan (suullinen, kirjallinen ja visuaalinen)

- sitoutua ja ottaa vastuun pitkäjänteisestä kehittämistoiminnasta yhteistyössä toimeksiantajan kanssa

Sisältö

- Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen

- Opinnäytetyön suunnitelman esittäminen

- Opinnäytetyön vertaisarviointi (opponointi)

Oppimateriaalit

KeTuMe verkko-opintojakso

Opetusmenetelmät

Opiskelija valitsee toimeksiannoista itellensä aiheen ja lähtee ideoimaan sitä yhdessä toimeksiantajan ja/tai prosessin ohjaajan kanssa., jonka perusteella opiskelija valitsee toteutusmenetelmän toiminnallinen/tutkimuksellinen

Ideoinnin perusteella opiskelija
a) tutustuu aiheeseen aikaisemman tiedon perusteella ja laatii kirjallisuuskatsauksen eli teoreettisen viitekehyksen
b) laatii realistisen suunnitelman opinnäytetyönsä toteuttamiseksi
c) esittelee oman suunnitelmansa muille opiskelijoille ja ohjaajille

Kansainvälisyys

Ohjaus tarpeen vaatiessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 5 x 27 t

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on
-laatinut teoreettisen viitekehyksen
-realistisen suunnitelman
-esittämyt sen muille opiskelijoille
-opponoinut yhden suunniteman
-osallistunut aktiivisesti vähintään kahdeksn (8) opiskelijan suunnitelmien esittämistilaisuuksiin

Sisällön jaksotus

DiSKun opinnäyttyöpajat, joilloin on mahdollista seurata muiden opiskelijoiden suunnitelmia/raportteja ja/tai esittää oma suunnitelma tai raportti.

Ohjaukset opinnäytetyötä ohjaavan opettaja kanssa sovitaan erikseen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelman esittäminen edellyttää opintojakson Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaamisen hyväksyttyä suoritusta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Suunnitelman aloittaminen edellyttää, että opiskelija osaa kuvata oman alansa näyttöön perustuvan keskeisen tietoperustan, jota on käyttänyt oman alansa kliinisissä tilanteisessa. (OPS tekstiin).