Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön ideoiminen ja suunnitteleminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7062075-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Säde Huhtanen

Ryhmät

  • PRÖNTS22
    Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja perustella kehittämiskohteen ja/tai –tarpeen

- soveltaa tiedonhaku- ja arviointitaitoja kuvatessaan kehittämiskohteen tietoperustan näyttöön perustuen

- muodostaa yhdessä toimeksiantajan kanssa yhteisen ymmärryksen kehittämiskohteesta

- valita kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset menetelmät

- tunnistaa eettiset ja uskottavuus kysymykset osana kehittämistoimintaa

- laatia realistisen suunnitelman ja aikataulun kehittämistoiminnan toteuttamiseksi

- soveltaa ja kehittää ilmaisutaitojaan (suullinen, kirjallinen ja visuaalinen)

- sitoutua ja ottaa vastuun pitkäjänteisestä kehittämistoiminnasta yhteistyössä toimeksiantajan kanssa

Sisältö

- Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen

- Opinnäytetyön suunnitelman esittäminen

- Opinnäytetyön vertaisarviointi (opponointi)

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Suunnitelman aloittaminen edellyttää, että opiskelija osaa kuvata oman alansa näyttöön perustuvan keskeisen tietoperustan, jota on käyttänyt oman alansa kliinisissä tilanteisessa. (OPS tekstiin).