Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön arvioiminen ja julkistaminen sekä kypsyysnäyte (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7062077-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Säde Huhtanen

Ryhmät

  • PRÖNTS21
    Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
-laatia kehittämistoiminnastaan ja sen tuotoksesta/tuloksesta kirjallisen raportin
--havainnollistaa kehittämistoimintaa ja sen tuotosta/tuloksia niin verbaalisilla kuin visuaalisilla esityksillä
-arvioida kehittämistoiminnan tuotoksen hyödynnettävyyttä/saavutettua muutosta yhteistyössä toimeksiantajan kanssa
-arvioida kehittämistoiminnan onnistumista ja sen rajoituksia sekä uskottavuutta
-esitellä kehittämistoimintansa tuloksia toimeksiantajalle
-osoittaa perehtyneisyytensä ammattialaan sekä sen, että hänen osaamisensa vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä edellytettävää kielitaitoa

Sisältö

-opinnäytetyön kirjallisen raportin laatiminen
-opinnäytetyön raportin esittäminen
-opinnäytetyön vertaisarviointi
-opinnäytetyön plagioinnin tarkistaminen
-opinnäytetyön julkistaminen
-kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön raportointi edellyttää raportoitavaa kehittämistyön tuotosta tai tutkimuksellista tulosta.