Siirry suoraan sisältöön

Kliininen laboratoriotyöosaaminen (20 op)

Toteutuksen tunnus: 7073057-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

  • Seija Kirkko-Jaakkola

Ryhmät

  • PBIOS21B
    Bioanalyytikko (AMK), S21B
  • PBIOS21A
    Bioanalyytikko (AMK), S21A
  • 27.09.2023 13:00 - 15:00, Kliininen laboratoriotyöosaaminen 7073057-3010, tutustumiskäynti harjoittelupaikkoihin, pukutiloihin yms.

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjatusti tehdä kliinisen biokemian, kliinisen hematologian, histologian ja sytologian ja kliinisen mikrobiologian analyysejä sekä kliinisen fysiologian ja neurofysiologian potilastutkimuksia. Opiskelija osaa työssään soveltaa laboratorion laadunhallintamenetelmien sovelluksia. Opiskelija suoriutuu itsenäisesti näytteenotosta ja osaa palvella laboratorion sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita. Opiskelija osaa tehdä vieritestejä ohjatusti. Opiskelija kykenee kriittiseen itsearviointiin ja tunnistaa oman ammatillisen kasvun vaiheita.

Sisältö

Opiskelija suorittaa harjoittelun kliinisen laboratorion eri yksiköissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun viikoittainen työaika on yhteensä 40 tuntia, josta 37 tuntia on työvuorotaulukossa näkyvissä olevaa työaikaa kussakin työpisteessä / laboratoriossa. Viikoittaiseen 40 tunnin työaikaan sisältyy 3 tuntia itsenäistä työskentelyä, jonka opiskelija voi käyttää esimerkiksi osastotunnin suunnitteluun, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun oppimispäiväkirjan reaaliaikaiseen kirjoittamiseen tai oman oppimisen reflektointiin itslearning-verkkoalustalla.

Sisällön jaksotus

Kliininen laboratoriotyöosaaminen suoritetaan yliopistollisten keskussairaaloiden ja/tai alue- tai keskussairaaloiden laboratorioissa tai vastaavissa laboratorioissa. Ryhmän harjoittelun laajuus on 20 op ja se sijoittuu seuraavasti: ryhmä 1 viikot 40-46/2023 ja viikot 2-7/2024, ryhmä 2 viikot 47-1/2023 ja viikot 9-14/2024.
Jakson aikana opiskelija tutustuu jokaisen erikoisalan laboratorioon viikon tai kahden pituisina jaksoina

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija ei voi peruuttaa harjoittelupaikkaa alle 2 vk ennen harjoittelujakson alkua, paitsi terveydellisistä syistä.

Harjoittelun keskeytymisestä sairastapauksessa tulee opiskelijan heti ilmoittaa asiasta harjoittelupaikkaan ja harjoittelukoordinaattorille.

Opiskelijan harjoittelujaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että kliinisen laboratoriotyön erikoisalojen ammattiopinnot ja niihin liittyvät luokassa tapahtuvat harjoittelut on suoritettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit Itsissä

Hylätty (0)

Arviointikriteerit Itsissä