Siirry suoraan sisältöön

Patologia (4 op)

Toteutuksen tunnus: 7073122-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Seija Kirkko-Jaakkola

Ajoitusryhmät

 • a-ryhmä (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • b-ryhmä (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PBIOS21B
  Bioanalyytikko (AMK), S21B
 • PBIOS21A
  Bioanalyytikko (AMK), S21A

Pienryhmät

 • a-ryhmä
 • b-ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa patologiaan liittyvät perustermit sekä syövän synnyn taustamekanismit ja perustermistön. Opiskelija osaa histologisen ja sytologisen näytteen käsittelyn ja tutkimisen menetelmät. Opiskelija osaa histologisen näytteen kudosprosessoinnin vaiheet ja laadukaan histologisen näytteen kriteerit. Opiskelija tietää oikeat menettelytavat laadukkaan irtosolunäytteen ottamiseksi sekä tunnistaa gynekologisen irtosolunäytteen normaalit solut ja löydökset

Sisältö

Patologian opintojakso koostuu luennoista, laboraatioista sekä opiskelijoiden omista esitelmistä.

Arviointiasteikko

H-5