Siirry suoraan sisältöön

Patologia (4 op)

Toteutuksen tunnus: 7073122-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 28.11.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 45

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Seija Kirkko-Jaakkola

Ryhmät

 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B
 • 21.09.2023 08:00 - 10:00, Itsenäinen Patologia 7073122-3006
 • 26.09.2023 12:00 - 14:00, Teoria Patologia 7073122-3006
 • 09.10.2023 12:00 - 16:00, Teoria Patologia 7073122-3006
 • 16.10.2023 12:00 - 14:00, Patologia 7073122-3006
 • 27.10.2023 08:00 - 10:00, Tentti Patologia 7073122-3006
 • 27.10.2023 10:00 - 12:00, Itsenäinen Patologia 7073122-3006
 • 08.11.2023 09:00 - 11:00, Teoria Patologia 7073122-3006
 • 15.11.2023 08:00 - 10:00, Teoria Patologia 7073122-3006
 • 21.11.2023 12:00 - 14:00, Tentti Patologia 7073122-3006

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa patologiaan liittyvät perustermit sekä syövän synnyn taustamekanismit ja perustermistön. Opiskelija osaa histologisen ja sytologisen näytteen käsittelyn ja tutkimisen menetelmät. Opiskelija osaa histologisen näytteen kudosprosessoinnin vaiheet ja laadukaan histologisen näytteen kriteerit. Opiskelija tietää oikeat menettelytavat laadukkaan irtosolunäytteen ottamiseksi sekä tunnistaa gynekologisen irtosolunäytteen normaalit solut ja löydökset

Sisältö

Patologian opintojakso koostuu luennoista, laboraatioista sekä opiskelijoiden omista esitelmistä.

Oppimateriaalit

Itslearning-oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, itsenäiset tehtävät, verkko-oppiminen, opintokäynti, tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tenttipäivä histologiasta on 27.10.2023 ja sytologiasta 21.11.2023.
Tämän jälkeen on kummastakin tentistä (sekä histologia että sytologia) kaksi (2) uusintatenttimahdollisuutta, jotka ovat varsinaisen tenttipäivän jälkeiset kaksi seuraavaa peräkkäistä uusintatenttipäivää.
Bioanalyytikkokoulutuksen uusintatenttipäivät ovat

29.11.2023 (histologia 1. uusinta)
11.12.2023 (histologia 2. uusinta, sytologia 1.uusinta)
kevät 2024 (sytologia 2.uusinta)

Opettaja toimittaa kysymykset automaattisesti uusintakoepäivään toteutusta uusiville. Uusintatentteihin ei siis tarvitse ilmoittautua.

Opiskelija voi korottaa yhden kerran hyväksyttyä arvosanaa ja se tapahtuu bioanalyytikkokoulutuksen varsinaisina uusintatenttipäivinä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opiskelijan oma aktiivisuus ja tiedonhaku korostuvat itsenäisessä työskentelyssä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät optimassa.
Laajuus 4op=108h opiskelijan työtä. Osa tuntimäärästä on lähi/etäopetusta ja osa itsenäistä työskentelyä. Itsenäisenä työskentelynä opiskelija tekee hänelle määrätyt tehtävät ja palauttaa ne itslearning-alustalle, kertaa teoriaa annetusta materiaalista, harjoittelee solujen tunnistusta verkossa, valmistautuu laboraatioihin ja teoriatentteihin opettajan antamien ohjeiden mukaan.

Sisällön jaksotus

Perustermit sekä syövän synnyn taustamekanismit ja perustermistö. Histologisen ja sytologisen näytteen käsittely ja tutkimisen menetelmät. Histologisen näytteen kudosprosessoinnin vaiheet ja laadukkaan histologisen näytteen kriteerit. Oikeat menettelytavat laadukkaan irtosolunäytteen ottamiseen sekä gynekologisen irtosolunäytteen normaalien solujen ja löydösten tunnistaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät hyv//hyl tai opiskelija tarkistaa omat itsenäiset tehtävänsä mallivastauksen avulla. Jokainen myöhässä palautettu itsenäinen tehtävä alentaa varsinaisesta tentistä saatua pistemäärää yhdellä pisteellä. Molemmat tentit arvioidaan asteikolla 0-5 ja näiden tenttien keskiarvo muodostaa opintojakson kokonaisarvosanan.
Opiskelijoiden itsearviointia suoritetaan jakson aikana.

Itsenäiset tehtävät, hyväksytyn kriteerit:

Tieto ja tiedon hankinta: opiskelija
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä
asianmukaisesti
• tunnistaa luotettavia tietolähteitä.

Taidot ja niiden kehittyminen: opiskelija
• toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa
käyttäen,
• käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.

Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys): opiskelija
• tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,

Hylätty (0)

Numeerinen arviointi: alle puolet tentin maksimipistemäärästä.