Siirry suoraan sisältöön

Ensiapu (2 op)

Toteutuksen tunnus: 7073127-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

  • Jaana Koskela

Ryhmät

  • PBIOS23B
    Bioanalyytikko (AMK), S23B
  • PBIOS23A
    Bioanalyytikko (AMK), S23A
  • 23.11.2023 08:00 - 14:00, Akuutisti vammautuneen ja kirurgisen potilaan ensihoito TH00BV89-3003,Ensiapu 7073127-3010,Turvallisuusosaaminen 7191020-3006

Tavoitteet

Opiskelija osaa edistää turvallista toimintakulttuuria erilaissa toimintaympäristöissä.

Sisältö

Ensiaputarpeen tunnistaminen ja potilaan voinnissa tapahtuneisiin muutoksiin vastaaminen.

Oppimateriaalit

Suomen Punainen Risti, ensiapuohjeet
ITSI:n materiaali

Opetusmenetelmät

-Verkkoluennot
-Tehtävät
-Työpajatyöskentely

Sisällön jaksotus

Ensiapu:
Ensiapukurssi toteutetaan verkko-opetuksena ja työpajaopetuksena.

A. Itsenäinen opiskelu.
Oppimispolkutehtävä IT'S Leraning oppimisalustalla

Verkkoluennot ITS:ssä.
1. Toiminta hätätilanteessa
2. Tajuttoman ensiapu
3. Elottomuus ja elvytys
4. Vierasesine hengitysteissä
5. Sokki ja ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen.
6. Sairauskohtaukset 1. Rintakipu, Hengitysvaikeus, Anafylaksia
7. Sairauskohtaukset 2. AVH, Kouristus, Pyörtyminen, Verensokerin häiriöt
8. Palovammat
9. Haavat
10. Myrkytykset

Työpajaopetus

Arviointiasteikko

H-5