Siirry suoraan sisältöön

Laajentava erikoisalan osaaminen (10 op)

Toteutuksen tunnus: 7073128-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Heidi Kalve
 • Krista Salo-Tuominen
 • Seija Kirkko-Jaakkola
 • Anniina Friman

Ryhmät

 • PBIOS19B
  Bioanalyytikko (AMK), S19
 • PBIOS19A
  Bioanalyytikko (AMK), S19

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kliinisen laboratoriotieteen syventävää tietoa valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön osa-alueella.

Sisältö

Harjoittelu erikoisalan laboratoriossa opiskelijan tekemän erikoisalavalinnan mukaan.

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu

Kansainvälisyys

Harjoittelu kytkee oppimisen tiiviisti työelämään. Opiskelija kehittää moniammatillisissa työympäristöissä tarvittavaa vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja asiantuntijaosaamistaan, ohjaa tavoitteellisesti omaa oppimisprosessiaan, vastaanottaa ja antaa palautetta sekä kehittää itsearviointitaitojaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun pituus on 7 työviikkoa, viikkotyötunnit 40t/viikko, josta 3 tuntia on itsenäistä, omalla ajalla tapahtuvaa työskentelyä.

Harjoitteluun sisältyy seuraavat tehtävät:
- Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden laadinta
- Arviointikeskusteluja edeltävä itsearviointi
- Työvuorojen suunnittelu ja raportointi
- Ammatillisen kasvun essee harjoittelun päätteeksi

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu seitsemän viikon pituisena kliinisenä harjoitteluna terveydenhuollon toimintayksiköissä, terveydenhuollon tutkimusryhmissä tai terveysteollisuudessa. Opiskelija laajentaa bioanalyytikon ammattiaineissa ja aikaisemmilla harjoittelujaksoilla saavuttamaansa osaamista pääsääntöisesti yhdellä kliinisen laboratoriotyön erityisalalla. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 5 op Asiantuntijana terveysalan toimintaympäristössä 1 ja 2 opintoja samalta erityisalalta/sisältöalueelta. Harjoittelu suunnitellaan yksilöllisesti ja siinä pyritään huomioimaan opiskelijan henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet ja uratavoitteet.

Turun AMK:lla on rajattu määrä harjoittelupaikkoja kliinisen laboratoriotyön eri erikoisaloilla. Mikäli harjoittelupaikkoja on vähemmän kuin kyseisen erikoisalan valinneita opiskelijoita, suoritetaan tarvittaessa valinta seuraavaa järjestystä noudattaen:
1) opintopistekertymä (kertymään lasketaan mukaan kaikki OPSin mukaiset opinnot, sis. korkeintaan 15 op vapaasti valittavia opintoja)
2) suoritettujen opintojen keskiarvo
3) arvonta

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot:
- Näytteenotto ja asiakaspalvelu -harjoittelu hyväksytysti suoritettu
- Kliininen laboratoriotyöosaaminen -harjoittelu hyväksytysti suoritettu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää
- hyväksytysti laadittuja oppimistavoitteita
- hyväksytysti suoritettua itsearviointia
- työelämäohjaajan ja ohjaavan opettajan hyväksyttyä arviointia harjoittelun tavoitteiden saavuttamisesta
- työelämäohjaajan ja ohjaavan opettajan hyväksyttyä arviointia harjoittelun työtuntien toteutumisesta
- hyväksytysti suoritettua ammatillisen kasvun esseetä