Siirry suoraan sisältöön

Aikuissosiaalityön työmenetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081167-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 27.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Riina Riihimäki
 • Liisa Pirinen
 • Kaarina Rajala

Ryhmät

 • PSOSK21V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K21
 • 30.08.2023 08:00 - 10:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3015
 • 06.09.2023 08:00 - 10:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3015
 • 13.09.2023 08:00 - 10:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3015
 • 20.09.2023 08:00 - 10:00, Aikuissosiaalityön työmenetelmät 7081167-3015

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä.

Sisältö

- palveluohjauksen menetelmät
- valtaistavat menetelmät
- narratiiviset menetelmät
- dialogisuus asiakastyössä
- kuntouttavan sosiaalityön menetelmät

Oppimateriaalit

Helminen, J. (toim.) 2016. Sosiaaliohjaus - lähtökohtia ja käytäntöjä. Helsinki:Edita.

Kananoja, A. ym. (toim.) 2017. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki:Tietosanoma. (saatavilla e-kirjana) .

Kari, O., Laakso, S. & Niskanen, T. 2020. Vammaistyön käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro.

Karjalainen, A-L. (toim.) 2019. Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Karjalainen, P., Kivipelto, M, Liukko, E. & Muurinen, H. 2021. Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö- opas ammattilaisille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 1/2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-648-0

Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa. Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti. 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:16.https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162239

Linner Matikka, J. 2020. Seuraa punaista lankaa. Tunnista toimintamallisi ihmistyössä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Näkki, P. & Sayed, T. (Toim.) 2015. Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla. Helsinki: Edita.

Tiekartta 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys.STM raportteja ja muistioita 2019:41.

Zehner, M. (toim.) 2019. Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/226365

Kansainvälisyys

Yhteistoiminnallinen oppiminen
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja siihen liittyvät ennakkotehtävät 2 op (ennakkotehtävät on palautettava opintojakson päättymiseen mennessä)
Oppimistehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

30.8.2023 klo 8-10 zoom: https://turkuamk.zoom.us/j/67341174006 : Orientoituminen Aikuissosiaalityön moduuliin 2 sekä opintojakson Aikuissosiaalityön työmenetelmät jakson aloitus. Oppimistehtävän ohjeistus. Aikuissosiaalityön menetelmällisyys.Itsenäinen työskentely: THL:n RAI-verkkokurssit 1 ja 2, joista todistukset palautetaan Itslearning -palautuslaatikkoon. / LP, KR (läsnäolovelvollisuus)
6.9. 2023 klo 8-10: Palveluohjaus /LP
13.9.2023 klo 8-10:Toipumisorientaatio / KR
20.9.2023 klo 8-10 Yhden oman etukäteen valitun menetelmän esittely (PP-esitys, palautus 19.9.) pienryhmälle/LP ja KR. (läsnäolovelvollisuus) Katso oppimistehtävän ohjeistus. Oppimistehtävän palautus 27.9.2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävän 3 op.(hyl, T1-K5) 1. palautus 27.9.2023 ja 2. palautus on 30.03.2024.
Ennakkotehtävät (hyl./hyv.) on palautettava opintojakson päättymiseen mennessä.
Läsnäolovelvollisuus (ks. edellä).

Hylätty (0)

Arviointikriteerit - hylätty (0)

Opiskelija ei osaa nimetä ja/tai kuvata asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja menetelmiä. Opiskelija ei ole tehnyt oppimistehtävää tai tehtävä ei täytä hyväksytyn suorituksen kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

T1= Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla tyydyttävästi asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan niukasti ja pohdinta sekä lähteiden käyttö on tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

H3= Opiskelija osaa hyvin soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan laaja-alaisesti. Hän liittää monipuolisesti lähdeviitteitä omaan tekstiinsä. Hän osaa perustella pohdintojaan hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5 = Opiskelija osaa monipuolisesti ja syvällisesti soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan kiitettävästi. Hän on perehtynyt syvällisesti asiakastyön teoreettisia työorientaatioihin ja työmenetelmiin ja osaa liittää lähdeviitteitä kiitettävästi omaan tekstiinsä. Hän osaa syvällisesti ja teoreettisesti perustella valitsemiaan menetelmiä, ja hän suhtautuu innovatiivisesti menetelmällisyyteen.