Siirry suoraan sisältöön

Oma ohjaustyön prosessi (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081168-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Tiina Laakso
 • Marjo Vähäkangas

Vastuuopettaja

Tiina Laakso

Ryhmät

 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21
 • 29.08.2023 12:00 - 16:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3016
 • 12.09.2023 09:00 - 16:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3016
 • 12.09.2023 09:00 - 16:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3016
 • 26.09.2023 09:00 - 16:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3016
 • 10.10.2023 09:00 - 16:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3016
 • 10.10.2023 09:00 - 16:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3016
 • 24.10.2023 12:00 - 16:00, Oma ohjaustyön prosessi 7081168-3016

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen.
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan. 
- osaa arvioida ja kuvata asiakasprosessin eri vaiheita ja kehittää työtään sen pohjalta.

Sisältö

- opiskelijan oman asiakastyön ohjausprosessin toteuttaminen ja reflektointi
- työmenetelmät, joilla asiakasta tuetaan arjessa selviytymisessä (erilaiset ohjausmenetelmät, lääkehoito)

Oppimateriaalit

Korhonen, V. & Puukari, S.(toim.) 2013. Monikulttuurinen ohjaus ja neuvontatyö. PS-kustannus.Bookwell Oy, Juva.
Mc Leod, J. 2005/2009. An Introduction to Counselling. (E-library). Open University Press
Ojanen, S. 2008. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä. Palmenia. University Press. Helsinki.
Oksanen, J. 2014. Motivointi työvälineenä. PS-kustannus.Bookwell Oy, Juva.
Onnismaa, Ju. 2011. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus.Hakapaino Oy. Helsinki.
Raatikainen, E. 2015. Lujita luottamusta. Asiakassuhteen rakentaminen sosiaali- ja terveysalalla. PS-kustannus.Bookwell Oy. Juva.
Vehviläinen, S. 2015. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus.Gaudeamus Oy. Tallinna.
Englanniksi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Opiskelijan tekemä yksilöohjaus
Työnohjaustyöskentely

Kansainvälisyys

Opiskelija ohjaa asiakasta saaden siihen työnohjausta.
Opiskelija valmistautuu kuhunkin työnohjaustapaamiseen. Opiskelija äänittää kolme ja videoi yhden ohjaustilanteen, joita käsitellään työnohjauksessa.
Opiskelijan oman ohjaustyön prosessista kirjoitetaan reflektiivinen ja teoreettisesti jäsennelty raportti.

Raportin palautus 24.10.2023
2. palautus (täydennettävät raportit) 9.4.2024

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus, työnohjaustyöskentely (aktiivinen osallistuminen) ja työskentelyn esittely (pakollinen läsnäolo) 1op (20 h + videoluento)
Oman ohjaustyön toteuttaminen (n. 6x4 h) , teoriaan perehtyminen ja tarkastelu reflektiotehtävässä 4op (tarkempi ohjeistus Itsissä).

Sisällön jaksotus

Toteutus tiistaisin

Opiskelija toteuttaa syksyn aikana oman yksilöohjausprosessin. Pääsääntöisesti asiakas hankitaan koulun kautta, minkä vuoksi ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen (20.8) jakson alkua.
Ohjauksen tukena toteutuvat pienryhmäohjaukset.

29.8.2023 klo 12.30-16 Jakson aloitus ja orientaatioluennot. Jakautuminen ohjaajakohtaisiin pienryhmiin, joissa sovitaan jakson työskentelystä ja ryhmäkohtaisista ohjaustapaamisista. Opiskelijan tulee osallistua kaikkiin pienryhmätapaamisiin.
12.9.2023 klo 9-16 Työnohjaus pienryhmissä TL, MV
26.9.2023 klo 9-16 Työnohjaus pienryhmissä TL, MV
27.9.2023 klo 9-12 Sosiaaliohjauksen lähtökohdat ja käytännöt -webinaari. Järjestäjä sosiaalialan amk-verkosto. Ks. tarkemmin: https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/verkostopaivat-ja-seminaarit/. Linkki ja ilmoittautumisohjeet opintojakson aloituksessa. HUOM! Puuttuu lukujärjestyksestä.
10.10.2023 klo 9-16 Työnohjaus pienryhmissä TL, MV

24.10.2023 klo 12.30-16 Opintojakson päätösseminaari / TL, MV

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen työnohjaukseen 1op (hyväksytty)
Oman oahjaustyön prosessin raportointi 4 op (hyl, T1-K5)

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti työnohjauksen prosessiin.
Opiskelija ei ole toteuttanut yksilöohjausprosessia sovitussa laajuudessa.
Raportissa ohjausprosessin toteutusta ja reflektiota ei ole perusteltu teoreettisesti tai perustelu on hyvin niukkaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija

- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata jonkin verran työnohjauksissa ja raportissa toteuttamaansa ohjausprosessia
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja perustella ja kuvata jonkin verran toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti
- osaa arvioida, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita ja tuoda esille ohjauksessaan kehittämiskohteita
- on osallistunut työnohjauksiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija

- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata toteuttamaansa vuorovaikutusta työnohjauksissa ja raportissa hyvin
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja kuvata toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti työnohjauksissa ja raportissa
- osaa arvioida, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita hyvin ja kehittää työtään sen pohjalta ja tuoda esille ohjauksensa analysointia työnohjauksissa ja raportissa
- on osallistunut aktiivisesti työnohjauksiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata toteuttamaansa vuorovaikutusta kiitettävästi työnohjauksissa ja raportissa
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja perustella ja kuvata toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti laajasti ja monipuolisesti raportissa ja työnohjauksissa
- osaa arvioid, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita ja kehittää työtään sen pohjalta ja tuoda esille ohjauksensa analysointia työnohjauksissa ja raportissa kiitettävästi.
- on osallistunut työnohjauksiin aktiivisesti ja rakentavasti