Siirry suoraan sisältöön

Lapsi- ja perhepalvelut perheen tukena (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081247-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 20.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

56 - 65

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Niina Vuoristo
 • Noora Kumpulainen
 • Laura Närvi
 • Susanna Virta

Ryhmät

 • PSOSS21V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
 • DKOTYK24
  Koulutyöhön suuntaava sosiaalialan korkeakouludiplomi
 • 16.01.2024 16:00 - 18:00, Lapsi- ja perhepalvelut perheen tukena 7081247-3005
 • 23.01.2024 16:00 - 18:00, Lapsi- ja perhepalvelut perheen tukena 7081247-3005
 • 30.01.2024 16:00 - 18:00, Lapsi- ja perhepalvelut perheen tukena 7081247-3005
 • 06.02.2024 16:00 - 18:00, Lapsi- ja perhepalvelut perheen tukena 7081247-3005
 • 13.02.2024 16:00 - 18:00, Lapsi- ja perhepalvelut perheen tukena 7081247-3005
 • 20.02.2024 16:00 - 18:00, Lapsi- ja perhepalvelut perheen tukena 7081247-3005

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää lainsäädännön ja yhteiskunnan merkityksen lapsiperheiden tukemisessa
- tunnistaa oman ja palvelujärjestelmän roolin lasten auttamisessa

Sisältö

sisältö:
- lapsen ja perheen aseman yhteiskunnallinen muutos
- lapsiperheiden palvelujärjestelmä ja asiakkaan aktiivinen rooli
- sosiaalihuoltolaki & lastensuojelulaki ennaltaehkäisevässä työssä

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Itslearningissä tehtävän ohjeistuksessa

Opetusmenetelmät

Luento-opetusperusteinen
Oppimistehtäväperusteinen

Kansainvälisyys

Tutkiva oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja ennakkotehtävät 2 op
Oppimistehtävä tiimissä 2 op
Portfolion työstäminen 1 op

Sisällön jaksotus

MUUTOKSET MAHDOLLISIA OPINTOJAKSON ALOITUKSEEN ASTI.

HUOM! Opintojaksolle ilmoittautuminen päättyy 16.1.2023 -tämän jälkeen ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Verkko-opetus toteutuu tiistaisin klo 16.00 - 18.00. Päivien tarkempi aikataulu kuvataan Itsissä.

9.1. - 16.1.2024 Ennakkotehtävä: Lapsistrategia, lapsen ja perheen aseman yhteiskunnallinen muutos. / NV, LN

*************************************

16.1.2024 klo 16.00 - 18.00 Moduulin aloitus / tehtäväksianto, myönteinen tunnistaminen / LN

*******************************************************
23.1.2024 Itsenäinen työskentely: ennaltaehkäisevä työote / LN

***********************************************************************************************

30.1.2024 klo 16.00 - 18.00 yhteydenotto sosiaalihuoltoon, lastensuojeluilmoitus ja huolen puheeksiotto / NV

**********************************
6.2.2024 klo 16-18 Lasten osallisuus / NK

*********************************************
13.2.2024 klo 16-18 Kannustava vuorovaikutus / LN

*************************************************
20.2 Itsenäinen työskentely: Oppimistehtävä tiimitehtävänä: Lapsiperheiden stressi / NV

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää 100 % läsnäoloa, josta 50 % tulee osallistua tiimi- ja verkkotyöskentelyyn ja 50 % voi tehdä korvaavana tehtävänä. Poissaolon korvaava tehtävä ilmoitetaan Itslearningissä ko. opetuksen jälkeen.
Poissaolon korvaavat tehtävät tulee palauttaa 27.2.2024 mennessä, tämän jälkeen korvaavia tehtäviä ei oteta vastaan.
Ennakkotehtävät tulee palauttaa ennen ko. teeman opetusta, viimeistään 27.2.2024.

*********************************************************************************************
Oppimistehtävän palautus 27.2.2024, 23.4 tai 20.8.2024.