Siirry suoraan sisältöön

Lastensuojelu erityispalveluna ja interventiona perheeseen (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081250-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Niina Vuoristo
 • Noora Kumpulainen
 • Laura Närvi
 • Susanna Virta

Ryhmät

 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21
 • 31.08.2023 09:00 - 15:00, Lastensuojelu erityispalveluna ja interventiona perheeseen 7081250-3006
 • 07.09.2023 09:00 - 15:00, Lastensuojelu erityispalveluna ja interventiona perheeseen 7081250-3006
 • 14.09.2023 09:00 - 15:00, Lastensuojelu erityispalveluna ja interventiona perheeseen 7081250-3006
 • 21.09.2023 09:00 - 15:00, Lastensuojelu erityispalveluna ja interventiona perheeseen 7081250-3006
 • 28.09.2023 09:00 - 15:00, Lastensuojelu erityispalveluna ja interventiona perheeseen 7081250-3006

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää lainsäädännön merkityksen lastensuojelutyössä
- oppii ymmärtämään oman työhyvinvoinnin merkityksen

Sisältö

Sisältö:
- asiakasprosessi lastensuojelussa
- avohuollon asiakkuus
- rajoituspäätökset lastensuojelussa
- asiakastyön dokumentointi
- oikeudet ja velvollisuudet niin asiakkaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta, eettinen reflektio
- sijaistraumatisoitumisen ja työssä uupuminen

Oppimateriaalit

Lähiopetusmateriaali
Ennakkotehtävien materiaali
Opettajan materiaaleissa viitatut materiaalit
Muut materiaali

TENTTIMATERIAALI:
Lastensuojelulaki kokonaisuudessaan, Sosiaalihuoltolaki § 14 – 29, § 34 – 39.

Opetusmenetelmät

Tiimityöskentely
Oppimistehtävä perusteinen

Kansainvälisyys

Verkko-oppiminen
Lähiopetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi hakea lastensuojelun 2. moduulin opintojaksoista sisäisen hyväksiluvun seuraavin perustein:
a) yhtäjaksoinen työkokemus lastensuojelussa vähintään kaksi vuotta TAI
b) sijaisuuksia lastensuojelussa vähintään kolme vuotta.

Hyväksilukuanomus tehdään sähköpostitse Niina Vuoristolle (lastensuojelun opettajatiimi käsittelee) kaksi viikkoa ennen kevään ensimmäisen opintojakson alkamista. Viestiin liitetään työtodistukset sekä todistukset mahdollisista jaksojen sisältöihin liittyvistä koulutuksista.

Opiskelija saa hyväksiluettua opintojakson ennakkotehtävät, tiimityöskentelyn ja lähiopetuksen. Opiskelija suorittaa opintojaksosta opintojakson arviointikohteet.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät, tiimityöskentely, oppimistilanteet maanantaisin 3 op
Lastensuojelutesti 1 op
Kirjaamistehtävä 1 op

Sisällön jaksotus

HUOM! Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2023 klo 8.00. Tämän jälkeen ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

MUUTOKSET MAHDOLLISIA OPINTOJAKSON ALOITUKSEEN ASTI

Moduulin opiskelu toteutuu torstaisin klo 9.00 - 15.00.

Läsnäolovelvoite on 100%, tutustu Itsissä tarkempaan ohjeistukseen läsnäolosta.

Opintojaksot on jaettu teemaviikkoihin, jotka koostuvat ennakkotehtävistä ja läsnäoloa edellyttävästä opiskelusta torstaisin. Ennakkotehtävät julkaistaan Itslearningissä torstaisin klo 15.00 mennessä. Opiskelija työstää ennakkotehtäviä ja palauttaa ne ohjeistuksen mukaisesti ennen ko. teemaviikon opetusta (torstai).

Opetuspäivien tarkempi ohjelma julkaistaan Itslearningissä. Päivät sisältävät tiimityöskentelyä ja opetusta.

Ota läppäri mukaan myös lähiopetukseen, koska läsnäolo kirjataan Itslearningiin.

***********************************************************************************************
31.8. – 7.9.2023
31.8. klo 9.00 -11.00 Moduulin aloitus, omien tavoitteiden asettaminen, tiimien tutustuminen / NV, SV LN, NK / klo 12.00 - 15.00 orientoituminen lastensuojelun työskentelyyn, vierailijat lastensuojelusta / NV, LN

7.9.2023 Lastensuojelua ohjaava lainsäädäntö, lastensuojeluprosessi, lapsen asema prosessissa / NV

***********************************************************************************************

7.9 – 14.9.2023 Lastensuojelun avohuolto / SV
14.9 opetus / SV klo 12- 15 Luennot (SV)
HUOM! Vierailevan luennoitsijan luento 5.10 klo 9.
***********************************************************************************************
14.9 – 21.9 Rajoitustoimenpiteet lastensuojelussa/ NV
21.9 opetus / NV

***********************************************************************************************
21.9 – 28.9 Sijaistraumatisoituminen ja työssä jaksaminen / LN
28.9 opetus / LN

***********************************************************************************************
28.9. – 5.10. Etiikka kirjaamisessa ja osallistava dokumentointi lastensuojeluprosessissa / NV Ei opetusta, laaja yksilötehtävä.

***********************************************************************************************
Läsnäolo 100%, jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 50% läsnäoloa. Poissaolon korvaavan tehtävän ohjeistus julkaistaan Itslearningissä lähiopetuksen jälkeen. Kaikkien tehtävien (ennakkotehtävät, poissaolon korvaavat tehtävät, kirjaamistehtävä) viimeinen palautuspäivä on 12.10.2023.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla toteutetaan opintojakson aikaista, jatkuvaa arviointia seuraavasti:
- Lastensuojelulakia kertaava testi, monivalintatentti ajalla 31.8.2023 - 14.9.2023, arviointi hyl/ T1-K5. Uusinta 21.9 klo 8-21 ja 16.11 klo 8-21. HUOM ilmoittaudu uusintatenttiin sähköpostitse jakson vastuuopettajalle.
- Rajoitustoimenpiteiden soveltaminen, tiimitehtävä ajalla 14.9 - 28.9.2023, arviointi hyl / T1-K5. Tehtävän palautus 28.9.
- Etiikka kirjaamisessa ja osallistava kirjaaminen, yksilötehtävä ajalla 28.9 - 5.10.2023, arviointi täydennettävä / hyv. Tehtävän palautus 5.10.

Opintojakson arvosana muodostuu em. arviointikohteiden keskiarvosta.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki opintojakson kirjalliset tehtävät on palautettu viimeistään 12.10.2023.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunne lastensuojelulakia ja sosiaalihuoltolakia.
Opiskelija ei osaa kuvata lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä.
Opiskelija ei tunnista kirjaamisen eettisiä ja osallistavia käytäntöjä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää vähän lastensuojelakia ja sosiaalihuoltolakia.
Opiskelija tunnistaa joitain lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä, mutta ei osaa soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija tunnistaa kirjaamisen eettisiä ja osallistavia käytäntöjä, mutta ei osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee pääpiirteissään lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain.
Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä ja soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija osaa kirjaamisen eettiset ja osallistavat käytännöt ja osaa hieman soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain.
Opiskelija osaa soveltaa kaikkia lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä.
Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä kirjaamisen eettiset ja osallistavat käytännöt soveltamalla niitä monipuolisesti käytäntöön.