Siirry suoraan sisältöön

Lapsi asiakkaana - lapsen hyvinvoinnin turvaaminen sijaishuollossa (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081251-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

09.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Niina Vuoristo
 • Noora Kumpulainen
 • Laura Närvi
 • Susanna Virta

Ryhmät

 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21
 • 16.11.2023 09:00 - 15:00, Lapsi asiakkaana - lapsen hyvinvoinnin turvaaminen sijaishuollossa 7081251-3006
 • 23.11.2023 09:00 - 15:00, Lapsi asiakkaana - lapsen hyvinvoinnin turvaaminen sijaishuollossa 7081251-3006
 • 30.11.2023 09:00 - 15:00, Lapsi asiakkaana - lapsen hyvinvoinnin turvaaminen sijaishuollossa 7081251-3006
 • 07.12.2023 09:00 - 15:00, Lapsi asiakkaana - lapsen hyvinvoinnin turvaaminen sijaishuollossa 7081251-3006
 • 14.12.2023 09:00 - 15:00, Lapsi asiakkaana - lapsen hyvinvoinnin turvaaminen sijaishuollossa 7081251-3006

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa sijoitettujen lasten ja heidän perheiden erityistarpeita
- oppii tukemaan sijoitettuja lapsia ja heidän perheitään

Sisältö

Sisältö:
- sijoitettujen lasten hyvinvointi; lasten ’tavalliset’ ja erityiset tarpeet; kiintymyssuhdehäiriöt, traumat
- sijoitettujen lasten kanssa; terapeuttinen laitoskasvatus
- erityis ja vaativan tason palvelujen välinen yhteistyö: laitoshuolto (lasten- , nuoriso- ja koulukoti), erikoissairaanhoito, neuropsykiatria
- kotiutumisen tukeminen, vanhemmuuteen houkuttelu
- sijoitettujen lasten vanhempien osallisuus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus, ennakkotehtävät ja tiimityö 3op
Blogi 2op

Sisällön jaksotus

9.11. - 16.11.2022 Kaunokirjallisuustehtävän purku, Lapsen arki sijaishuollossa / LN
16.11 opetus 9-15 / LN

16.11. - 23.11.2022 Lapsen kasvu ja kehitys / NK
23.11 opetus 9-15

23.11. - 30.11.2022
30.11 opetus 9-15 / NK - Lapsen erityishaasteet (Nepsy)

30.11. - 7.12.2022 Minä lapsen omaohjaajana / LN
7.12 opetus 9.00-15.00 /LN

7.12.2021 - 14.12.2022 Traumatisoituneen ja kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen hoito / NK
14.12 Etäopetus klo 9.00 - 14.00 / NK, moduulin päättäminen (etänä) klo 14.00 - 15.00 / LN, NK, SV, NV


*************************************************************
Läsnäolo100%. Paikalla oltava 50% opetuksesta, jotta mahdollisuus hyväksyttävään suoritukseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty