Siirry suoraan sisältöön

Nuoruus ja luovuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081262-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 65

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Heidi Ristseppä
 • Kaija Penttala

Ryhmät

 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21
 • 28.08.2023 09:00 - 15:00, Nuoruus ja luovuus 7081262-3003
 • 04.09.2023 09:00 - 15:00, Nuoruus ja luovuus 7081262-3003
 • 11.09.2023 10:00 - 13:00, Nuoruus ja luovuus 7081262-3003
 • 11.09.2023 13:00 - 15:00, Nuoruus ja luovuus 7081262-3003
 • 18.09.2023 09:00 - 15:00, Nuoruus ja luovuus 7081262-3003
 • 25.09.2023 10:00 - 13:00, Nuoruus ja luovuus TENTTI
 • 25.09.2023 13:00 - 15:00, Nuoruus ja luovuus 7081262-3003
 • 13.11.2023 15:00 - 17:00, Nuoruus ja luovuus 7081262-3003 UUSINTATENTTI

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy toiminnallisiin menetelmiin, joita voi soveltaa nuorten kanssa tehtävässä työssä.

Sisältö

- nuoruus elämänvaiheena
- luovat menetelmät nuorten kanssa

Oppimateriaalit

Tenttikirjat:
1. Nurmi & Ahonen & Lyytinen 2014. Ihmisen psykologinen kehitys (osittain eli luku NUORUUS)
2. Siegel Daniel. 2014. Brainstorm - Nuoruuden aivomyrskyn voima ja merkitys (luvut Nuoruuden ydin 11-48, Aivot 89-138, Kiintymyssuhteet 173-245, Läsnäolo 267-344)
3. Juntunen, Iina & Ylimys, Susanna. 2017. Askelmerkkejä löytävään nuorisotyöhön. (löytyy ilmaisena verkkoversiona)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti pidetään 25.9.2021 klo 10.00-12.30

Rästitentti 23.10 klo 12.30-14.30 (KP) Ilmoittaudu Kaijalle 16.10.2023 mennessä sähköpostilla,

Kansainvälisyys

- luento-opetus
- ryhmäharjoitukset
- elokuvapiirit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- opetus ja harjoitustehtävät 2op
- elokuvapiiri 1op
- tentti 2op

Sisällön jaksotus

Opetuspäivät maanantaisin lähiopetus klo 9-15 . HUOM, muutokset mahdollisia!

HUOM! Jakson oppimisalustana on Its learning
********************************************************************************************************************
28.8.20223 klo 9-15
Jakson aloitus klo 9-11.30 Nuoruus ja luovuus. Oppimistiimien muodostaminen 15 ryhmää, jatkuen koko 2. moduulin. (KP ja HR);
klo 12.30-15 Nuoruus elämänvaiheena; ohjausharjoitusten valmistelua pienryhmissä. (HR)
********************************************************************************************************************
4.9.2022 klo 9-15
Keholliset harjoitukset nuorten kanssa (HR), Opiskelijat kokoavat ja toteuttavat ryhminä sopivia tutustumisharjoituksia nuorille sekä opettajajohtoisia kehollisia harjoituksia.
********************************************************************************************************************
11.9.2022 klo 10-15

klo 10-15.00 Taide, kulttuuri ja luovat menetelmät nuorten kanssa tehtävässä työssä (KP)


********************************************************************************************************************
18.9.2021 klo 9-15 (HR) Hevarikoulutus
ZOOMISSA: Join Zoom Meeting
https://turkuamk.zoom.us/j/63621977804
(Hevari – henkilökeskeinen voimavaravalmennus on ryhmätyömenetelmä erityisesti nuorten aikuisten (18-29 -vuotta) kanssa työskentelyyn. Sen tavoitteena on tukea osallistujia oman identiteetin löytämisessä, sosiaalisten taitojen vahvistumisessa ja oman näköisen elämän toteuttamisessa. Hevari pohjautuu ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja toipumisorientaatioon.)
********************************************************************************************************************
25.9.2021 klo 10-15.30 (KP)
Tentti klo 10-12.30, lounas 12.30-13.30, luova musiikillinen ryhmätoiminta 13.30-14.30, elokuvatehtävän purku tiimissä (lähi- tai etäversio, sopikaa oppimistiimissä, voi olla joku muukin ajankohta) 14.30-15.30

Arviointiasteikko

H-5