Siirry suoraan sisältöön

Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081264-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 06.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 65

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Heidi Ristseppä
 • Kaija Penttala

Ryhmät

 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21
 • 06.11.2023 09:00 - 15:00, Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen 7081264-3003
 • 13.11.2023 10:00 - 15:00, Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen 7081264-3003
 • 20.11.2023 09:00 - 15:00, Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen 7081264-3003
 • 11.12.2023 10:00 - 15:00, Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen 7081264-3003

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisen projektin nuorten kanssa tehtävässä työssä.

Sisältö

- erilaisiin nuorten toimintaympäristöihin tutustuminen
- toiminnallinen projekti nuorten ryhmälle yksilö-, pari- tai ryhmätyönä
- projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Oppimateriaalit

Kukin ryhmä etsii omat materiaalit ja lähdekirjat laatiessaan toimintasuunnitelmaa ja toteutuksen jälkeen projektiraportin.

Kansainvälisyys

Lähi- ja verkko-opetus
Harjoitukset
Projektityöskentely
Nuorten ohjaaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektityöskentely 3 op
- suunnitelman laatiminen
- ohjaustoiminta
- raportointi (sisältäen teoreettisen tietoperustan)

Lähiopetukseen osallistuminen 1 op
kaunokirjallisuustehtävä 1 op

Sisällön jaksotus

Lähiopetus maanantaisin klo 9-15.
***********************************************************************************************
6.11. klo 9.00-15.00 (HR) (ZOOMISSA)
Toiminnalliset menetelmät

https://turkuamk.zoom.us/j/63621977804

Jakson aloitus;
9-11.30 Justyna Siemionow, Associate Professor
12.30-15 projektin valmistelu, mukana kuraattori Jonna Haapasaari ja Ruskon koulun rehtori (zoomin kautta)


8.11 kaikille yhteinen, opintojaksoon sisältyvä nepsy-päivä.
PÄIVÄN OHJELMA

Yhteinen teemapäivä toiminnallisten ja vakan opiskelijoiden kanssa Lasten psykososiaaliset ja tunne-elämän haasteet - tunnistaminen ja tukeminen arjessa.
Tee ennakkotehtävä ennen päivän alkua.

Päivän alustava ohjelma:

8.30-10.00 Opetusta

10.00-10.15 Tauko

10.15-11.15 Vierailija: Anna Isotalo-Peltonen, aluepäällikkö / Profiam sosiaalipalvelut

11.15-11.45 Ryhmätyö ennakkotehtävän pohjalta

11.45-12.30 Lounas

12.30-13.15 Ryhmätöiden purku

13.15-13.30 Tauko

13.30-15.00 Opetusta /Noora Kumpulainen

***********************************************************************************************
13.11. klo 10.00-12.30 Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuudet - Vahvuusperustainen työote sekä lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta (KP)
13.30-15.30 Narratiivisuus nuorten kanssa (KP)
***********************************************************************************************
20.11. klo 9-11.30
9-11.30 Ruskoprojektin ohjaussuunnitelmien valmistelu, toiminnalliset kokeilut ja niiden yhteinen arviointi, käsittely
12.30-14 Jonna Haapasaari ohjaa 4.12 projektia/HR
***********************************************************************************************
27.11. klo 9.00-15.00 (HR)
Tunnetaitotunnit yläkoulun Ruskon koulun 15 luokalle. Suunnittelupäivä oman parin/ryhmän kanssa. Suunnittelu omassa tilassa, opettajalta ajat varattavissa ohjaukseen

***************************************************************************************
4.12 klo 9.00-15.00 (KP)
9-15 Ruskon tunnetaitotuntien toteutus, 2x 45min/ luokka. Tarvittaessa opettajalta ajat varattavissa ohjaukseen.
*********************************************************************************************
11.12. klo 10-15 (KP)
Klo 10-12 Projektien esittelyt ja vertaisreflektio tiimien kesken
Klo 12-13 Lounas
Klo 13-15 Kirjapiirit oppimistiimeissä, mikäli niitä ei ole vielä pidetty aikaisemmin.
*********************************************************************************************
Muutokset mahdollisia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jakson arviointi perustuu pienryhmän laatimaan kirjalliseen projektiraporttiin. Tämä arvioidaan 11.12 numeerisesti T1-K5.

Lisäksi nuoruuteen liittyvä kaunokirjallinen oppimistehtävä, sen arviointi täydennettävä / hyväksytty.