Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön tietoperusta / Varhaiskasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081266-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 19

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Tiina Suni

Ryhmät

  • PSOSTK21
    Sosionomi (AMK), Turku, K21
  • 25.10.2023 12:00 - 14:30, Opinnäytetyön tietoperusta / Varhaiskasvatus 7081266-3026

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kirjoittaa opinnäytetyön tietoperustan
- hallitsee systemaattisen tiedonhaun prosessin ja osaa hyödyntää aihealueeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- ymmärtää lähdekritiikin merkityksen

Sisältö

sisältö:
- opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja esittäminen
- vertaispalauteen antaminen ja vastaanottaminen

Opetusmenetelmät

Yksilö-/pari-/ tai pienryhmätyöskentely
Kirjallisuusperusteinen työskentely

Kansainvälisyys

Tutkiva ja kehittämällä oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön tietoperustan laatiminen ja palauttaminen Its-alustalle

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön tietoperusta on kirjoitettu ja esitetty hyväksytysti (jäsentely on jo rakentunut loogisesti ja lähteitä on hyödynnetty kattavasti).

Sisällön jaksotus

Varhaiskasvatuksen tietoperustatyöpaja ke 25.10.2023 klo 12:00 - 14:30 Zoomissa. Verkko-osallistumisen linkki: https://turkuamk.zoom.us/my/tiinasuni

Tietoperustan palautus Itsiin 11.10.2023 mennessä.

Henkilökohtainen ohjaustapaaminen (1-2 ohjaustapaamista / lukukausi) sovitaan opettajan kanssa työpajan jälkeen. Opiskelijat ottavat yhteyttä opettajaan ajankohdan sopimiseksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tietoperustavaiheen opinnäytetyöluonnos