Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön tietoperusta / Toiminnalliset (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081266-3027

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 19

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Outi Linnossuo

Ryhmät

  • PSOSTK21
    Sosionomi (AMK), Turku, K21
  • 11.10.2023 13:00 - 15:00, Opinnäytetyön tietoperusta / Toiminnalliset 7081266-3027

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kirjoittaa opinnäytetyön tietoperustan
- hallitsee systemaattisen tiedonhaun prosessin ja osaa hyödyntää aihealueeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- ymmärtää lähdekritiikin merkityksen

Sisältö

sisältö:
- opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja esittäminen
- vertaispalauteen antaminen ja vastaanottaminen

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely, vertaistuki ja ohjaus sekä 1 seminaari/työpaja

Sisällön jaksotus

26.9 Tietoperustan palautus Itsiin
11.10 Tietoperustan esittely klo 13-15

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/täydennettävä