Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön tietoperusta / Aikuistyö, verkkoryhmä (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081266-3029

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Marjo Vähäkangas
  • Meeri Rusi

Ryhmät

  • PSOSK21V
    Sosionomi (AMK), Salo, verkko K21
  • 04.09.2023 08:00 - 10:00, Opinnäytetyön tietoperusta / Aikuistyö, verkkoryhmä 7081266-3029
  • 04.09.2023 08:00 - 10:00, Opinnäytetyön tietoperusta / Aikuistyö, verkkoryhmä 7081266-3029

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kirjoittaa opinnäytetyön tietoperustan
- hallitsee systemaattisen tiedonhaun prosessin ja osaa hyödyntää aihealueeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- ymmärtää lähdekritiikin merkityksen

Sisältö

sisältö:
- opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja esittäminen
- vertaispalauteen antaminen ja vastaanottaminen

Sisällön jaksotus

Maanantaina
4.9.2022 Tietoperustan työpaja klo 8.00-10.00 MEERIN ryhmä
4.9.2022 Tietoperustan työpaja klo 8.00-10.00 MARJON ryhmä. Marjo linkki https://turkuamk.zoom.us/j/6504274521

Tietoperustan palautus ITSiin 1 viikko ennen työpajaa .
Suullisen vertaispalautteen esittäminen työpajassa. Vertaisparit voivat antaa palautteen myös kirjallisena.

Lukukauden aikana 1-2 ohjaustapaamista ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tulee itse ehdottaa tarvitsemaansa ohjausaika ohjaavalle opettajalle.

JOS TYÖSI VALMISTUU AIEMMIN:
Sovitaan erillinen esityskerta valmistuville töille lähempänä ajankohtaa.
Jos haluat valmistua ennen joulua, pitää opinnäyteyö palauttaa viiemeistään 17.11.2023.
Kypsyysnäyte tehdään verkkoartikkelina ja verkkoartikkeli pitää valmistella loppuun sakka viimeistään 22.11.2023

Arviointiasteikko

H-5