Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön tietoperusta / toiminnalliset menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081266-3033

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 28.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Heidi Ristseppä

Ryhmät

  • PSOSTS21
    Sosionomi (AMK), Turku, S21
  • 07.03.2024 12:00 - 14:00, Opinnäytetyön tietoperusta / toiminnalliset menetelmät 7081266-3033

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kirjoittaa opinnäytetyön tietoperustan
- hallitsee systemaattisen tiedonhaun prosessin ja osaa hyödyntää aihealueeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- ymmärtää lähdekritiikin merkityksen

Sisältö

sisältö:
- opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja esittäminen
- vertaispalauteen antaminen ja vastaanottaminen

Opetusmenetelmät

Yksilö-/pari-/ tai pienryhmätyöskentely
Kirjallisuusperusteinen työskentely

Kansainvälisyys

Tutkiva ja kehittämällä oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön tietoperustan laatiminen hyväksytysti ja palauttaminen Its-alustalle

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön tietoperusta on kirjoitettu ja esitetty hyväksytysti (jäsentely on jo rakentunut loogisesti ja lähteitä on hyödynnetty kattavasti).

Sisällön jaksotus

Opetuspäivä keskiviikko
Toiminnallisten opinnäytetyön tietoperustatyöpaja 6.3.2024 klo 12:00 - 14:00 Zoomissa:

https://turkuamk.zoom.us/j/69494194678

Tietoperustan palautus Itsiin viikkoa ennen työpajaa, 28.2.2024.

Henkilökohtainen ohjaustapaaminen (1-2 ohjaustapaamista / lukukausi) sovitaan opettajan kanssa erikseen. Opiskelijat ottavat yhteyttä opettajaan ajankohdan sopimiseksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tietoperustavaiheen opinnäytetyöluonnos