Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön tietoperusta / Aikuistyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081266-3034

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Marjo Vähäkangas

Ryhmät

  • PSOSTS21
    Sosionomi (AMK), Turku, S21
  • 14.02.2024 13:00 - 17:00, Opinnäytetyön tietoperusta / Aikuistyö 7081266-3034

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kirjoittaa opinnäytetyön tietoperustan
- hallitsee systemaattisen tiedonhaun prosessin ja osaa hyödyntää aihealueeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- ymmärtää lähdekritiikin merkityksen

Sisältö

sisältö:
- opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja esittäminen
- vertaispalauteen antaminen ja vastaanottaminen

Sisällön jaksotus

Keskiviikkona 14.2.2022 Tietoperustan työpaja klo 12.30 -15.30

Tietoperustan palautus ITSiin 1 viikko ennen työpajaa. Palautus vertaispareille etukäteen sovitulla tavalla samalla aikataululla. Suullisen vertaispalautteen esittäminen työpajassa. Vertaisparit voivat antaa palautteen myös kirjallisena.

Lukukauden aikana 1-2 ohjaustapaamista ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tulee itse ehdottaa tarvitsemaansa ohjausaika ohjaavalle opettajalle.

JOS TYÖSI VALMISTUU AIEMMIN:
Sovitaan erillinen esityskerta valmistuville töille lähempänä ajankohtaa.
Jos haluat valmistua kesän alussa, pitää opinnäyteyö palauttaa viimeistään 10.5.2024.
Kypsyysnäyte tehdään verkkoartikkelina tämän jälkeen erikseen sovittuna aikana.

Arviointiasteikko

H-5